Thesleffs fotosamling

Bilder ur romernas liv och från en utopisk dröm

Den finlandssvenske kultur- och språkforskaren Arthur Thesleff (1871-1920) var en man med många intressen. Hans största intresse var romerna och deras språk, seder och bruk. Thesleff samlade stora mängder litteratur och foton kring romernas leverne och gav också ut den första ordboken över romani.

Under några år i början av 1900-talet deltog han i grundläggningen av den utopiska kolonin Nueva Finlandia i provinsen Missiones i Argentina.

Här visas 341 av de fotografier som Thesleff köpt och fotograferat under sina resor i Europa och Sydamerika.

Läs mer om Thesleff i ett rasbiologiskt sammanhang, en artikel av fil. dr Pia Laskar.

Romer i Europa
En resa bland resande
Utopin i djungeln
Nueva Finlandia - drömsamhället som gick i kras

Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek