Suecana

Utländsk litteratur med svensk anknytning

Att Kungl. biblioteket samlar svensk litteratur känner många till, men visste du att vi även samlar in utländsk litteratur med svensk anknytning? Samlingen kallas Suecana.

Till skillnad från litteratur utgiven i Sverige finns ingen lag som säger att Suecana ska lämnas in till KB. Det gör att det kan vara svårt för oss att få kännedom om utländsk litteratur med svensk anknytning.

Tipsa KB om suecana

Känner du till utländsk litteratur med svensk anknytning, som inte finns på KB? Tipsa oss via suecana@kb.se!

Vi uppskattar särskilt om du som representerar förlag eller agenturer tar dig tid att tipsa oss.

Se Suecana i KB:s samlingar

Vad är utländsk litteratur med svensk anknytning?

  • Utländsk litteratur som behandlar Sverige och svenska förhållanden
  • Svensk litteratur översatt till främmande språk
  • I viss mån även litteratur som ges ut i utlandet men är på svenska språket
Senast uppdaterad: 2015-02-11
Innehållsansvar: Johannes Rudberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad länk

Suecana-möte med agenturer och förlag

 

Bloggat om Suecana

Sveriges nationalbibliotek