Pliktleveranser

KB bygger till stor del upp sina samlingar med hjälp av så kallade pliktleveranser. Tryckerier, producenter, utgivare och distributörer av allt från böcker och tidningar till film och datorspel är skyldiga att skicka ett exemplar av sitt material till oss.

 

Sedan den första lagen om pliktleveranser stiftades år 1661 har KB samlat in i stort sett alla tryckta publikationer som getts ut i Sverige. Syftet är att bevara det svenska kulturarvet och att främja samtida och framtida bildning och forskning.

Sedan 1979 har KB även i uppdrag att samla in audiovisuellt material, till exempel radio- och tv-sändningar, musik, film och multimedier.

Från och med 1 juli 2012 samlar vi även in visst elektroniskt material med hjälp av en kompletterande pliktlagstiftning. Lagen trädde i full kraft den 1 januari 2015 och omfattar bland annat webbunika musikinspelningar, video, tidskrifts- och dagstidningsartiklar och e-böcker.

Vem ska pliktleverera till KB?

  • Svenska tryckerier – och i vissa fall utgivare – ska bland annat skicka in tryckta böcker, tidskrifter, affischer, föreningstryck, skolboksprogram, kataloger, rapporter, dagstidningar och löpsedlar.
  • Den som ger ut musikinspelningar och ljudböcker i Sverige ska skicka in ett exemplar av sitt material, om upplagan överstiger 50 exemplar.
  • Den som ger ut video i Sverige ska skicka in ett exemplar av sitt material, om upplagan överstiger 5 exemplar.
  • När det gäller importerad musik, ljudinspelningar och video med svensk anknytning är den svenska distributören skyldig att leverera till KB.
  • Den som yrkesmässigt publicerar eller producerar elektroniskt material och har svensk verksamhetadress ska leverera sitt webbunika material.
  • Svenska myndigheter under regeringen ska leverera både sin analoga och elektroniska utgivning

Det mesta materialet finns i KB:s kataloger


De flesta samlingar är sökbara i våra kataloger:

  • Svensk mediedatabas (smbd) – här är våra samlingar av musik, film och spel sökbara för allmänheten. Materialet är tillgängligt för forskare på plats i  Kungliga biblioteket i Stockholm.
  • Libris – Här hittar du böcker, tidningar, tidskrifter och bilder från bibliotek över hela landet, inklusive KB. 

Läs gärna om materialets väg från tryckeriet till våra samlingar. Det kan ta upp till ett år innan en inkommen bok katalogiseras.

Tänk på att vi även har samlingar som inte är katalogiserade. Det gäller till exempel vardagstryck (almanackor, broschyrer, kalendrar, reklamblad med mera) bilder, vissa kartor, vykort och handskrifter. 

Senast uppdaterad: 2017-05-22
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Läs mer om pliktleveranser

KB:s huvudsida om pliktleveranser

Pliktinformation för olika material

Film

Video

Musik- och ljudinspelningar

Datorspel och interaktiva medier

Ljudböcker

Tv

Radio

Tryckt material

Dagstidningar

Elektroniskt material

Sveriges nationalbibliotek