Enstaka gåvor och större samlingar

Här hittar du information om hur du skänker material till KB. Vi har olika kontaktadresser beroende på vilken sorts material det gäller.

Astrid Lindgrens arkiv. Foto: Jessica Lund.
Astrid Lindgrens arkiv, som finns på KB, kom till oss som en gåva.
Foto: Jessica Lund.

Om du har något du vill skänka, sök först i våra lokala kataloger för att kontrollera om vi redan har materialet:

Titta gärna också på våra listor över böcker, tidningar, tidskrifter och stenkakor vi vet att vi saknar i våra samlingar. Kanske finns det du vill skänka med där?

Hela arkiv, manuskript, korrespondens och andra arkivhandlingar

Vi tar emot hela arkiv, brev, manuskript, dagböcker, fotografier, teckningar, noter, inspelningar etc efter personer och verksamheter med betydelse för svenskt kulturliv, svensk kulturhistoria och forskning.

Kontakt:
hkb@kb.se
010-709 34 55

Bilder

Vi tar framför allt emot:

 • porträtt av personer med betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv
 • bilder med motiv från namngivna eller kända platser (städer, orter, byggnader) inom Sverige eller med svensk anknytning
 • bilder av händelser av nationellt intresse inom Sverige eller med svensk anknytning

Vi tar emot både historiska och samtida bilder i original framställda på papper eller i digitala tekniker, till exempel:

 • tryck i olika tekniker, från gravyrer och träsnitt till offset och digitalt tryck eller utskrifter
 • fotografier, fotoalbum, fotosamlingar
 • teckningar och akvareller
 • digitalt framställda och lagrade bilder

Vi tar också emot material till våra specialsamlingar som:

 • ritningar och planer av byggnadsverk av betydelse för svensk kulturhistoria
 • exlibris
 • kistebrev
 • silhuetter
 • postrar
 • vykort 


Kontakt:
hkb@kb.se
010-709 30 80

Dagstidningar

KB tar gärna emot gåvor med dagstidningsmaterial för att komplettera våra samlingar och underlätta vid digitalisering. Vi är främst intresserade av kompletta årgångar av dagstidningar och normalt sett inte enskilda tidningsnummer.
 
Löpsedlar av dagstidningar före 1979 är vi alltid intresserade av.

Kontakt:

Icke-fiktiv film: "Svenska folkets filmer"

KB:s filmarkiv tar emot filmer på frivillig grund. Här finns bland annat filmer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner.

Vi tar emot och bevarar filmer på filmbas i samtliga format, men mestadels består samlingarna av 16 mm- och 8 mm-film. Det rör sig om dokumenterande icke-fiktiva filmer som inte producerats för biografvisning.  

Kontakt:
filmdonation@kb.se

Kartor

Vi tar emot handritade, tryckta och digitalt framställda kartor som kompletterar och berikar KB:s samlingar:

 • kartblad
 • atlaser (även utländska nationalatlaser)
 • sjökort
 • glober

Av särskilt intresse är kartor över platser och landområden inom Sveriges nuvarande eller tidigare gränser. Men vi är även intresserade av kartor som genom svensk härkomst, ägarhistorik eller på annat sätt rör Sveriges historia och svenska förhållanden.

Kontakt:
hkb@kb.se
010-709 30 80

Litteratur

Vi har listor på böcker (och även en del tidningar och tidskrifter) som vi vet att vi saknar i våra samlingar. 

Medeltida och äldre manuskript

KB tar emot manuskript som fördjupar och kompletterar befintliga samlingar som är viktiga för vårt kulturarv.

Kontakt:
hkb@kb.se
010-709 34 55

Musik och andra ljudupptagningar

Vi tar huvudsakligen emot större samlingar inspelad musik. Framförallt saknar vi utländskt material med svensk anknytning (så kallad suecana)

Kontakt:
musik@kb.se

Radio och tv

KB tar främst emot originalinspelningar av radio- och tv-material. Vi är särskilt intresserade av material från före 1979.
 
Vi är normalt inte intresserade av privata inspelningar av enstaka radio- och tv-sändningar.
 
Kontakt:
svedag@kb.se

Spel

Tyvärr omfattar inte den svenska lagen om pliktleveranser vissa typer av onlinespel, spelappar eller nedladdningsbara spel. Det betyder att vi inte har lagstöd för att samla in merparten av den svenska spelutgivningen.

Risken är därför att en stor del av det digitala kulturarvet går förlorat. Genom att donera spel bidrar du till att spelkulturen bevaras för framtiden. Vi tar emot alla spel oberoende av plattform. 

Kontakt:
bevaraspel@kb.se

Vardagstryck (efemärt tryck)

Så kallade efemära ("kortlivade, tillfälliga, flyktiga") trycksaker, kallas på KB för vardagstryck. Sådant tryck kan vara av intresse för oss oavsett hur gammalt det är, eftersom vi själva har svårt att övervaka spridningen av det.

Exempel på vardagstryck är affischer, årsredovisningar, skolkataloger, taxeringskalendrar, teaterprogram, telefonkataloger, tidtabeller, turistbroschyrer, matsedlar, företagsreklam och mycket annat.

Kontakt:
jan.ottosson@kb.se
010-709 33 52

Video

Vi tar emot donationer av utgiven video i alla format.

Kontakt:
film@kb.se

Senast uppdaterad: 2017-05-22 • Materialet du skänker ska vara i gott skick.
 • KB tar bara emot gåvor efter överenskommelse med någon av bibliotekets samlingsansvariga.
 • Vi har inte möjlighet att ta emot gåvor spontant.
 • Vi tar även emot digitalt lagrat (elektroniskt) material, men har inte möjlighet att underhålla och tillgängliggöra alla typer av filer och innehåll.
 • Läs vår allmänna information om gåvor för mer detaljer

Tack!

KB har inte möjlighet att skicka individuella tack i efterhand. Vi tackar därför på förhand för att du hjälper oss att göra samlingarna så kompletta som möjligt.

Sveriges nationalbibliotek