Så samlar vi in

Kungliga biblioteket samlar in allt som trycks och ges ut för allmän spridning i Sverige: böcker, tidningar, annonsblad, musik, film, radio, tv, datorspel och mycket mer.

Foto: Jens Gustavsson
Foto: Jens Gustavsson

KB bygger till stor del upp sina samlingar med hjälp av så kallade pliktleveranser. Det innebär att tryckerier, utgivare, producenter och distributörer enligt lagen är skyldiga att skicka exemplar av sitt material till KB.

Vi får även gåvor från allmänheten och organisationer samt köper in material som vi saknar. 

Via pliktleveranserna samlar vi in material som framställts för allmän spridning i Sverige. Utöver det har KB även i uppdrag att samla in sådant som getts ut i utlandet som har en svensk anknytning. Det materialet kallar vi Suecana.

Senast uppdaterad: 2017-05-22
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Vad samlar KB in?

Läs mer om våra samlingar här.

Sveriges nationalbibliotek