Om digitala samlingarna

Vad är en digital samling

Digitala samlingar är en beteckning för digitala faksimiler som gjorts av hela fysiska verk (böcker, broschyrer, bilder, kartor, handskrifter etc.) Målet är att minska slitaget på den fysiska förlagan och öka tillgängligheten genom att göra dem tillgängliga via Internet.

Själva digitaliseringsprocessen innebär att man fotograferar eller scannar den fysiska förlagan med mycket hög upplösning.

Våra digitala samlingar

Under Digitala samlingar finns olika material under olika rubriker:

Digitaliserad dagspress – Denna webbtjänst ger tillgång till drygt 200 000 sidor text från både större och mindre tidningar.

Resor genom tiderna – en tematisk webbutställning med olika typer av material, böcker, broschyrer, kartor, fotografier, affischer och handskrifter. Utställningens teman anknyter till resande, resenärer och resandets historia.

Codex Gigas - Djävulsbibeln i digital form.

Affischer - en stor samling digitaliserade affischer med stort kulturhistoriskt värde.

Suecia Antiqua et hodierna - en digitaliserad version av ett av de största praktverken från den svenska stormaktstiden. Se suecia.kb.se

Digitaliserade kartor - några exempel på kartmaterial som digitaliserats. 

Kungl. biblioteket har samlat in böcker och annat tryckt material sedan början av 1500-talet. Eftersom det tar längre tid att digitalisera material än att samla in det så skulle det ta mer än 500 år om allting skulle digitaliseras.

Senast uppdaterad: 2007-09-03
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Fotograf med bok

Sveriges nationalbibliotek