Carl Gustaf Tessin

Linnés främste kontakt in i makten och politiken.

Carl Gustaf Tessin var en centralgestalt i svensk politik under 1700-talet. Tillbaka i Sverige sommaren 1738 bosatte sig Linné i Stockholm och försörjde sig som läkare med egen praktik, vilken efter en trög start snart fick en tacksam kundkrets bland stadens unga välbärgade kavaljerer. Han hade just förlovat sig med Sara Lisa Moræus men behövde en fast inkomst för att få svärfaderns tillstånd att gifta sig med henne. På hösten samma år gjorde han en värdefull bekantskap i Carl Gustaf Tessin, som just stigit till makten genom hattpartiets seger vid riksdagen och där valts till lantmarskalk.

Ordnade arbete åt Linné

Genom Tessins försorg utsågs Linné till amiralitetsläkare och den goda lön som medföljde tjänsten gjorde att han sommaren 1739 kunde gifta sig och bilda ett eget hem i huvudstaden. Innan dess hade han under flera månaders tid åtnjutit fri kost och logi i Tessins bostad. I den begränsade mån han intresserade sig för politik förblev Linné hädanefter en hattarnas man och upprätthöll goda förbindelser med flera av partiets ledare, bland annat Anders Johan von Höpken och Claes Ekeblad.

"Min store Apollo"

Linnés relation till Tessin, ”min store Apollo”, var ständigt god och försämrades inte när Tessin 1752 bröt med hovet och avgick som kanslipresident. Året därpå utkom det praktfulla planschverket Museum Tessinianum, där Linné beskriver sin mecenats stora mineralie- och fossilsamlingar på Åkerö. Tessin hyllade å sin sida Linné genom att låta föreviga honom på en medalj. Vänskapen mellan de båda finns också dokumenterad i form av en omfattande korrespondens, där båda tycks ha varit lika villiga att fatta pennan.

Storsamlaren Tessin

Tessin var en av sin tids storsamlare och hans bibliotek på Åkerö var även det omfattande och av universell karaktär, med alltifrån vitterhet till naturvetenskap. Många volymer är som här bundna i kalvskinn med pärmexlibris i form av namnet i guldtryck.

 

Senast uppdaterad: 2007-10-24

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Tessins exemplar av Systema naturæ 1740

 

Sveriges nationalbibliotek