Samuel Ödmann

Samuel Ödmann (1750-1829), linnélärjunge, sedermera teolog, naturforskare och kulturhistoriker.

Ödmann var en trogen Linnélärjunge, men tillräckligt självständig gentemot sin läromästare för att kunna påpeka diverse misstag i dennes skrifter. Detta föranledde honom att 1786 föreslå Vetenskapsakademien en genomgripande revision av Fauna Svecica. Ödmanns motivering var både de nya rön som framkommit inom zoologin och arbetets sällsynthet och kostbarhet i samtiden. Vetenskapsakademien avstyrkte dock förslaget.

Senast uppdaterad: 2007-11-19
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Ödmans exemplar av Fauna Svecica

Sveriges nationalbibliotek