Gustaf Kierman

Inflytelserik politiker som var med och formulerade uppdragen inför flera av Linnés resor.

Kierman var fullmäktig i riksens ständers manufakturkontor, vilket utfärdade den instruktion för resorna som Linné återger i tryck på ett par av preliminärbladen i bokens början. Kierman, som var son till en handlande i Askersund, gjorde från 1728 en snabb karriär som grosshandlare i Stockholm och blev efterhand en av sin tids mest inflytelserika finansmän och hattpolitiker.

Oegentligheter?

Han förlorade både förmögenhet och makt på 1760-talet i den kris som följde på upplösningen av växelkontoren, som startats på hans initiativ. Anklagad för att i sin politiska verksamhet ha gynnat egna intressen dömdes han till stora böter och fängelse efter en politisk skådeprocess. Kort därefter avled han på Marstrands fästning som en hatad och missaktad man.

Kanske en mördare?

Linné nämner Kierman i sina hemliga anteckningar i Nemesis divina, där han antecknat episoder ur livet som får illustrera hans övertygelse om att alla moraliska felsteg får sin rättmätiga bestraffning hitom döden. Mot denna bakgrund blir bilden av Kierman i Nemesis divina svart och bland annat antyds här att Kierman i yngre dagar mördat eller låtit mörda sin arbetsgivare i Stockholm för att sedan gifta sig med dennes änka.

Galgen inte nog?

Linné återger även en bekännelse som Kierman skall ha gjort under en – troligen blöt – måltid vid en besiktning på sitt skeppsvarv 1756: ”I hafwen sedt mig hafwa master för 2 tunnor guld, men om man giorde af alla en galge, woro han doch ej tillräcklig för mine sielmstycken.”

Senast uppdaterad: 2007-10-25

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Kiermans exemplar av Öländska och gothländska resa

 

Sveriges nationalbibliotek