Olof Kalmeter


Läkare och Linnés svåger. (Silhuett. Konstnär okänd)

Olof Kalmeter (1711-66) var stads- och gruvmedicus i Falun. I likhet med Linné var han gift med en dotter till Faluns stadsläkare Johan Moræus och de båda svågrarna lär följaktligen ha haft åtskilliga kontakter under årens lopp.

Brevbefordran

Ett konkret fall där Kalmeter var Linné behjälplig finns dokumenterat i ett brev till den senare från den tyske naturalhistorikern och samlaren Franciscus Ernst Brückmann (1697-1753), daterat den 16 december 1741. Kalmeter befann sig då på resa i Tyskland och besökte Brückmann för att studera dennes mineralie- och fossilsamling. Han förde sedan med sig brevet, där Brückmann bl.a. efterfrågar svenska mineralieprover och naturvetenskapliga uppsaladissertationer, hem till Sverige och Linné.

Senast uppdaterad: 2007-10-23

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Kalmeters exemplar av Classes plantarum

Sveriges nationalbibliotek