Bernard de Jussieu

Betydande samtida fransk botaniker.

Linné kom först i brevkontakt med Bernard de Jussieu (1699-1777), vars två bröder Antoine och Joseph också var aktiva inom samma fält, under sin Hollandsvistelse. På hemvägen till Sverige sommaren 1738 besökte han bröderna i Paris. Det blev Bernard, demonstratör vid Jardin du Roi, som fick agera värd för Linné och introducera honom i Paris vetenskapliga kretsar. De beskådade bl.a. Tourneforts och bröderna Jussieus herbarier samt d’Isnards välförsedda botaniska bibliotek. Där fann Linné en stor mängd för honom tidigare okända böcker som han senare använde för att utöka sin Bibliotheca 
botanica.

Hade eget system

Bernard de Jussieus eget växtsystem, som till vissa delar är jämförbart med det i grunden artificiella sexualsystem som presenteras av Linné i Philosophia botanica, skiljer sig också från det senare genom sin ambition att sammanställa klasser baserade på naturligt släktskap. Jussieu publicerade själv aldrig sitt system men använde det istället i pedagogiskt syfte vid anläggandet av Ludvig XV:s botaniska trädgård i Trianon.

Utklassade sedermera Linné

Jussieus brorson och elev Antoine-Laurent de Jussieu blev upplärd i trädgården, arbetade vidare på farbroderns anteckningar och gav 1789 ut Genera plantarum, det arbete på vilket hela den moderna växtnomenklaturen grundar sig. Under sitt segertåg genom Europa fick Linné således även se embryot till det klassifikationssystem som inom några decennier skulle göra hans eget föråldrat.

Senast uppdaterad: 2007-10-26

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Jussieus exemplar av Philosophia botanica

Sveriges nationalbibliotek