Abraham Abrahamsson Hülphers

Reseskildrare i Linnés anda.

Abraham Abrahamsson Hülphers (1734-98) författade ett antal stora topografiska arbeten, bl.a. Samlingar til en beskrifning öfwer Norrland (1771-97). Hülphers var tydligt påverkad av Linnés landskapsbeskrivningar. Delar av hans stora boksamling såldes på auktion i Uppsala 1805.

Burgen bakgrund

Hülphers kom från en burgen bakgrund i Västerås där fadern drev flera fabriker och idkade handel. Som ung fick han en gedigen skolning i språk, matematik, kristendom, geografi och historia. Han hade också ett stort intresse för att skriva och spela musik. I början av 1750-talet följde han i sin fars fotspår och fick en chefsposition i familjens rörelse.

Rekreationsresa blev hårt arbete

På grund av dålig hälsa sedan barndomen behövde han vila upp sig och gav sig ut på en resa i trakterna norr om Västmanland. I juni 1757 reste han tillsammans med Anders Svedelius, som var präst i Mora, på en två månaders resa genom Dalarna. Resan som från början var tänkt som en rekreationsresa fick allt mer karaktären av en upptäcktsresa. Hülphers förde noggranna anteckningar om trakternas handel, näringar, lanthushållning, naturförhållanden, folkliv, historia m.m. År 1762 utkom ”Dagbok öfver en resa genom de under Stora Kopparbergs höfdingdöme lydande lähn och Dalarne 1757”.

Ut i världen

Under de följande tre somrarna gjorde han ytterligare längre resor som gick bland annat till Norrland, Finland, Ryssland, södra Sverige och Danmark. Även dessa resor resulterade i fler böcker. 1761 gifte han sig med Anna Christina Grave och kom så småningom att ärva Gravendals och Fredriksbergs bruk i Dalarna.

Musikpassion

Förutom reslusten och viljan att lära känna sitt fosterland var Hülphers också passionerat intresserad av musik. Han författade bland annat en avhandling i ämnet, en faktaspäckad redogörelse för frihetstidens musikliv, och samlade på noter och uppgifter om musik.

Detaljer och faktakoll

Hülphers brevväxlade flitigt med präster, tonsättare, länsmän, lärare etc. i sin jakt på fakta och uppgifter till sina skrivna verk. Han medverkade också som skribent i samtida tidningar, bland annat ”Lärda tidningar”. Med tiden blev han medlem i Witterhets-Sällskapet, Sällskapet Utile Dulci, Kungl. Patriotiska sällskapet, och en rad andra sällskap.

 

 

Senast uppdaterad: 2007-10-22

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Hülphers exemplar av Biblioteca botanica

Sveriges nationalbibliotek