Fredrik I

Sveriges kung 1720-51.

När de kungliga naturaliesamlingarna skulle ordnas och beskrivas låg det förstås nära till hands att kalla in Linné, vars namn var välkänt även vid hovet. För Linné talade dessutom vännen Tessin som vid denna tid ännu åtnjöt kungaparets gunst. Redan 1746 utgav Linné en förstudie över Adolf Fredriks samling i form av avhandlingen Museum Adolpho-Fredericianum och från 1751 blev hans arbetsbesök hos kungaparet allt tätare.

Kunglig beskrivare

Efter många förseningar låg det första resultatet, Museum s:æ r:æ m:tis Adolphi Friderici, färdigtryckt 1755. Det rörde sig om en ståtlig foliovolym med gravyrer av utmärkt kvalitet, utförda av Jean Eric Rehn. En planerad andra del av detta praktverk dröjde dock och utkom först 1764, men nu i betydligt mindre oktavoformat och närmast undansmusslad som ett bihang till föreliggande arbete, Museum […] Ludovicæ Ulricæ.

Mycket insekter

Av detta framgår att drottningens samlingar inte kom att presenteras på ett lika glansfullt sätt som kungens och den lilla volymen saknar också helt illustrationer. Förteckningen är däremot mer omfattande än den över makens samlingar och av de 720 sidorna ägnas ungefär två tredjedelar åt insekterna, resten åt snäckorna. Förhållandet mellan Linné och Lovisa Ulrika tycks för övrigt ha varit mycket gott, där den svårcharmade drottningen tilltalades av Linnés chosefria sätt, medan han å sin sida rördes av hennes omtanke och generositet.

Senast uppdaterad: 2007-11-19

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Fredrik I:s exemplar av Flora oeconomica

 

Sveriges nationalbibliotek