Bengt Ferrner

Vetenskapsman som knöt nya kontakter

Bengt Ferrner (1724-1802) var prästson från Värmland och inledde sina studier vid Uppsala universitet 1743. Han efterträdde Hiorter som astronomie observator vid Uppsala observatorium 1751 och var medlem av både Vetenskapsakademien och Royal Society. 1758-63 gjorde Ferrner en lång vetenskaplig studieresa i Europa.

Nya kontakter i Europa

Med sig på resan hade han olika uppdrag från Linné, om vilka han rapporterade hem i brev till denne. Det gällde både att träffa gamla kontakter och knyta nya till Linnés nätverk. Ferrner skickade hem hälsningar, böcker och fröer till den ivrigt väntande Linné. I London mötte han flera av Linnés lärjungar och räknade med att de bättre kunde rapportera om botaniska spörsmål. Han fick också dementera ett rykte om att Linné var död.

Bland Ferrners dagboksanteckningar i denna almanacka återfinns i december en nedtecknad dröm om att han kunde flyga och att ”alle berömde min färdighet”.

Senast uppdaterad: 2007-11-21

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Bengt Ferrners exemplar av Almanach för åhret […] 1747

Sveriges nationalbibliotek