George Clifford

Linnés holländske mecenat.

Holländaren Georg Clifford (1685-1760), finansierade utgivningen av flera av Linnés vetenskapliga verk. Clifford var bankir och direktör i Holländska ostindiska kompaniet men ägde också en stor botanisk trädgård utanför Leiden. Han anställde Linné som uppsyningsman för växthusen i den vittberömda trädgård som låg vid Cliffords gods Hartekamp.

Gav arbetsro

Genom arbetet hos Clifford, främst manifesterat genom Musa Cliffortiana, där Linné visade hur han för första gången i Holland fått en bananplanta att blomma, samt det storslagna planschverket om trädgården, Hortus Cliffortianus (1737), fick Linné den trygghet och arbetsro som gjorde att han på allvar kunde ta steget mot positionen som den systematiska botanikens främste auktoritet.

Senast uppdaterad: 2007-10-23

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Cliffords exemplar av Ichtyologia

Sveriges nationalbibliotek