Johan Browallius

Johan Browallius (1707-55).

Linné hade lärt känna den med honom jämnårige Browallius under sin tid i Falun, där den senare var kaplan och informator hos landshövdingen Nils Reuterholm. Under Linnés inverkan kom Browallius att utveckla ett starkt intresse för naturvetenskaperna och samma år som denna Discursus utkom utnämndes han till professor i allmän naturlära i Åbo. Där hann han bl.a. introducera den linneanska botaniken innan sin övergång till den teologiska fakulteten 1746. Browallius, som blev biskop i Åbo 1749, författade också den första biografin över Linné, Curriculum vitæ Caroli Linnæi (svensk översättning 1920). Linné uppkallade å sin sida växtsläktet Browallia efter sin vän.

Senast uppdaterad: 2007-12-10
Innehållsansvar: Håkan Färje, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Browallius skrev appendix till Critica Botanica

Critica Botanica

Sveriges nationalbibliotek