Matthias Benzelstierna

Linnés studiekamrat, boksamlare och medlem av Vitterhetsakademien.

Matthias Benzelstierna (1713-91) var Linnés studiekamrat från tiden vid Lunds universitet. Vid denna tid hette han fortfarande Benzelius. De båda sågs bl.a. vid den mångkunnige läkaren och professorn Kilian Stobæus (1690-1742) naturaliedemonstrationer, då även Benzelstierna vid denna tid inriktade sig på naturvetenskapliga studier och ett tag övervägde läkarbanan. Han kom dock att ta en annan väg än Linné och gjorde istället en lång och mångsidig ämbetsmannakarriär som kröntes av posten som överpostdirektör 1759.

Växter per post

En viss kontakt verkar ändå ha upprätthållits mellan de båda och så sent som 1773 skriver Benzelstierna till Linné för att påminna honom om några plantor och fröer som den senare flera år tidigare lovat förse honom med. Dröjsmålet får sägas vara typiskt för Linné, som alltid var bättre på att själv begära in uppgifter och växtprover än att förse andra med samma saker.

Storsamlare

Benzelstierna underhöll livet igenom även ett starkt historieintresse och invaldes i Vitterhetsakademien 1786, samma år tog han även plats i Vetenskapsakademien. Han var en flitig samlare av bl.a. böcker, handskrifter och mynt – framförallt ägde han ett av samtidens största svenska privatbibliotek. Detta ärvdes av systersonen Lars von Engeström och donerades 1864 till Kungl. biblioteket.

Senast uppdaterad: 2007-10-18

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Benzelstiernas exemplar av Flora Lapponica

Sveriges nationalbibliotek