Johan Gustaf Acrel

Linnélärjungen som var mellanhand när Linnés kvarlåtenskap såldes till England.

Johan Gustaf Acrel (1741-1801) var Linnélärjunge och gammal vän till familjen. Han medverkade när Linnés kvarlåtenskap såldes till England. Köpare var den engelske naturalhistorikern James Edward Smith (1759-1828). Han översatte detta verk och blev den förste ordföranden i The Linnéan Society som förvaltar Linnés arv.

Huset måste tömmas

Affären ägde rum 1784, efter Carl von Linné d.y:s plötsliga bortgång i november 1783, då huset vid botaniska trädgården i Uppsala skulle överlåtas på dennes efterträdare. Linné d.ä:s änka behövde tömma huset och såg också fram emot de inkomster en försäljning skulle inbringa. Hon kontaktade därför Johan Gustaf Acrel, som var adjunkt i medicin i Uppsala, Linnélärjunge och en gammal vän till familjen, för att be honom agera mellanhand vid försäljningen.

Banks ekonomi blev sämre

Acrel kontaktade först den berömde engelske naturalhistorikern och mecenaten sir Joseph Banks, som redan under Linné d.y:s levnad inkommit med ett bud på samlingarna. Banks ekonomi hade dock försämrats sedan dess och vid den lunchtillställning under vilken han mottog erbjudandet uppmuntrade han istället sin vän Smith att lämna ett anbud på materialet. Smith grep tillfället i flykten och bjöd 1000 guineas – en lägre summa än den Banks erbjudit Linné d.y. – för alltihop, dock med förbehållet att en detaljerad inventarielista först måste motsvara hans förväntningar.

Borde fått stanna i Sverige

I Sverige höjdes samtidigt röster, särskilt bland Linnés lärjungar, för att hans samlingar borde bli kvar i landet. Några mer seriösa spekulanter bland rikets välbärgade privatsamlare uppenbarade sig inte och Acrel, som själv uppenbarligen gärna såg att samlingarna förblev i svensk ägo, framförde tanken om att kungen borde köpa in dem. Gustav III befann sig dock i Italien och nåddes förmodligen aldrig av förslaget.

Ung botaniker med rik far

I England fanns också den unge engelske naturalhistorikern James Edward Smith (1759-1828), som senare kom att göra betydande insatser i kartläggandet av de Brittiska öarnas flora. Främst har han dock gått till historien som köparen av Linnés efterlämnade böcker, manuskript och naturaliesamlingar. Smith övertalade med tiden sin välbärgade far, industriägare i Norwich, att ställa upp med behövliga medel och våren 1784 kunde han också godkänna den inventarielista som Acrel skickat.

Linnean Society bildas i London

Allting gick nu mycket snabbt och efter att ha gjort upp affären packade Acrel under sommaren ned samlingen i 26 stora lårar som den 17 september lämnade Stockholm med det engelska skeppet Appearance. Arvet efter Linné kom fortsättningsvis att förvaltas av det 1788 bildade Linnean Society, vars första ordförande blev Smith. Måhända som en tacksamhetens gest sände denne några år efter det epokgörande förvärvet sin Linnéöversättning till Acrel.

 

Senast uppdaterad: 2007-11-19

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Acrels exemplar av A dissertation on the sexes of plants

 

Sveriges nationalbibliotek