Sorgkort och sorgbrev

I Svenska akademiens ordbok står det att sorgbrev innebär ett ”brev som tillkännager dödsfall föranledande sorg” och sorgkort är detsamma som ett ”kort för meddelande om dödsfall vid sorg”.

Exempel på andra begrepp för denna typ av tryck från olika källor är begravningskort, begravningsbrev, begravningsbiljett, sorgbiljett, notifikation och notifikationsbiljett. Skillnaden mellan sorgkort och sorgbrev är att de förra är i mindre format och oftast av styvare papper. Mindre tryck i tunnare papper kallas ibland för sorgbiljett.

Inbjudningar

Det förekommer inbjudningar till begravningar i KB:s okatalogiserade samlingar från 1670-talet fram till 1940, med ett uppehåll från 1720 till 1769. Det första tryckta tillkännagivandet om dödsfall är från 1754 och det sista från 1940-talet. 

Insamlingen

Enligt 1661 års kansliordning skulle allt som trycktes i Sverige skickas in till KB, men efterlevnaden var länge mycket bristfällig. I ett förslag till ny tryckfrihetsordning 1912 skulle tryckarna inte längre behöva leverera notifikationer, men det dröjde till år 1941 innan denna bestämmelse trädde i kraft. De flesta av sorgbreven i KB:s samling till och med 1899 består av ”bruksexemplar” från privata samlare.  

Sök i LIBRIS

Sorgbrev från 1754-1799 är registrerade i LIBRIS och kan även sökas i Regina. Om du anger sorgbrev som titel får du fram samtliga sorgbrev, men du kan också söka på en särskild persons namn. 

Exempel på sorgkort
Sorgkort

Sorgkort


Exempel på sorgbrev
Sorgbrev
Sorgbrev

Sorgkort 1770 till 1799

Tryckta notificationer om dödsfall

A B C D E F G H I J K L M N P R S T U W Ö

A

Altman, Rosina se Bonievier

Angerstein, Gunnilla Johanna, född Brandenburg, bruks-patron Fredrik Angersteins maka, Wikmanshytte bruk den 28 januari 1794, i dess 38 års ålder /till fru Nettelbladt född Wallenstrand/

Arfwedson, Abraham, directeur, 10 april 1779, 80 år /till Sam. Pauli med inbjudan till begravning/

Arfwedson, Anna Maria se Dahlström

Arfwedson, Jacob, directeur, 20 mars 1784, 83 år /till Sam. Pauli/

Arfwedson, Maria, directeur Carl Totties efterlemnade maka, 21 maj 1791, 85 år /till fru Nettellbladt/

[Arfwedson, Peter, herr, 28 maj] 177[1] /till herr Sam. Pauli med inbjudan till begravning/

Avelin, Maria Br. se Brodin

B

Bellman, Carl Mich., secreterare vid Kongl. Numer-lotteri direction, 11 februarii 1795, 54 år och 7 dagar (cop. efter original)

Bellman, Carl Michael, sekreterare i Kongl. Numer-lotterie-directionen, Stockholm den 12 februari 1795, 55 år och 8 dagar (på baksidan tryckt inbjudan till begravning)

Berch, Christer, jurispr. oeconom. et commerc. professor, Upsala den 30 oktober 1792, uti dess 59 ålders år 

Berg, Catharina Hedvig, vice byggmästare J. D. Lundholms maka, 7 november 1777, 27 år /till mademoiselle U. Hagberg med inbjudan till begravning

Berg, Margareta se Lindgren

Bergh, Anders Jonasson, bisittaren vid det Lofl. Bryggare-embetet, 21 december 1794, 63 år /till herr magister Blom/

Blom, Anna Christ. se Petré

Blom, Anna Elisabeth se Westman

Bodin, Jonas Carlsson, hof-secreterare och häradshöfding, Upsala den 27 juni 1798, uti dess 63 års ålder /till professor Thunberg/

Bonievier, Rosina, född Altman, handelsman Johan Bonieviers maka, 14 februari 1796, 74 år

Bonivier, Johan, handelsman, Upsala den 4 juli 1799, 74 år

Brandenburg, Gunnilla Johanna se Angerstein 

Brandenburg, Joch., commerce-råd, 18 augusti 1794, i dess 70 år ålder /till änkefru Nettelbladt, född Wallenstrand med inbjudan till begravning/

Brandenburg, Ulrica se Nettelblad

Braunerschöld, Lars Fredric, notarie, Upsala den 16 juli 1797, uti dess 54 ålders år

Brinkman, Anders, hof-kammererare, 14 juli 1791, 57 år /till fru Nettelblad/

Broberg, Lars, Kongl. Academie trädgårdsmästare, 30 april 1795, 70 år /till professor Aurivillius/

Brodin, Maria Br., lector C. Gustaf Avelins maka, 21 september 1790, i dess 26 ålders år

Brohjelm, Juliana, bokbindare Sven Brohjelms änka, Stockholm den 1 juli 1793, 75 år /till ålderman Ditzinger med inbjudan till begravning/

Brunjean, Sara Lov. Se Ehrenheim

Burman, Cath. Margaretha, herr Johan Wegelins maka, 29 maj 1794, 29 år /till fru Nettelbladt/

Burtz, Joh. Adolph, capitain uti Ostindiska Compagniet, Canton i China den 8 september 1785, uti dess 40de ålders år

Båld, And. A., kyrkoherde vid Mariae Magdalenae församling i Stockholm, den 7 juni [1780], i dess 60:de års ålder /till comminister Nohrborg med inbjudan till begravning/

Börtzell, David, glasmästare-ålderman, Stockholm den 11 april 1798, 77 år /till secreterare Blom med inbjudan till begravning/

C

Caloander, Maria Ulrica se Tellerstedt

Camitz, Anna Stina se Strokirk

Carlström, Fredric, handelsbokhållare, 13 april 1786, i des 40 års ålder /till herr F. Nettelbladt/

Chenon, Ulrica, directeuren Melcker Graves enke-fru, Fahlun 17 december 1795, nära 75 år /till herr Secret. Axel S. Loo/

Christiernin, Anna Maria, kyrkoherde Magni Swederi änke-fru, Upsala den 16 mars 1791, 66 år

Christiernin, Helena Cath. se Mallmin

Christjernin, Harald af, contre amiral wid Örlogs-flottan, Carlskrona den 1 maj 1799, uti dess 48:de lefnads år /till capitain baron Liljencrantz/

Clason, Margareta se Worster

Claussen, Susanna Maria se Ebel

Clewberg, Märta Margareta, född Smedberg, enke-fru professorska och doctorinna, 23 augusti 1798, uti dess 78 års ålder 

Cloo, Carl Fredric, inspector och stadsbyggnadsbokhållare, 26 februari 1795, 48 år /till rådman Bredberg/

Collvin, Juliana Christ., fabriqueure Hindrich Hebbes maka, 5 maj 1783, 45:te ålders år /till fru Nettelbladt/

Conradi, Elisabeth, född Groen, commercie-rådinna, Stockholm den 17 april 1799, 76 år /till herr grosshandlare Samuel Pauli/

D

Dahlborg, Christ. Cath. se Schillgren

Dahlström, Anna Maria, grosshandlare Abraham Arfwedsons maka, 7 februari 1777, 54 år /till herr Sam. Pauli med inbjudan till begravning/

Dellvitz, Maria Margareta, stämpelmästare Isbergs maka, 7 oktober 1792, 35 år /till herr Odelberg/

Ditzinger, Carl Gottlieb, bokbindare ålderman Joh. Gottl. Ditzingers efterlämnade son, 5 maj 1799, 9 år /till Joh. Christ. Ditzinger med inbjudan till begravning/

Domer, Olof, theologie professor vid Upsala academie, … härads-prost öfver Ulleråkers contract …, 13 februari 1796, i dess 70:de ålders år /till herr professor Auvirillius/

Dynaesi, Sophia Ulrica se Lundbom

E

Ebel, Susanna Maria, grosshandlare Georg Claussens maka, 21 december, 26 år /till fru Nettelbladt/

Eggertz, Barbro, mademoiselle, Hinsnohret den 27 juli 1798, 14 år

Ehrenbill, Johanna Frederica se Lü ning

Ehrenheim, Sara Lov. von, född von Brunjean, 31 mars 1778, i dess 72 år

Ekerman, Carl Fredric, justitiae borgmästare, 23 juni 1792, uti dess ålders 50:de år /till herr fabriqeur Pauli/

Ekerman, Johan, handels-borgmästare i Stockholm, 13 april 1789, 77 års ålder /till herr Samuel Pauli/

Ekman, Gustaf, Kongl. kammererare och commissarie vid Chartrae. Sigillatae-contoiret, 8 februari 1794, 72 år /till fru Nettelbladt/

Ekman, Maria se Saur

F

Floding, Pehr, professor vid Kongl. Målare- och bildthuggare-academien, 17 oktober 1791, 60 år (kopia av ex. i UUB)

Flygare, Johan. Maria, född Noring, professor Flygares hustru, 10 juni 1799, 28 ålders år

Frisendorff, Maria Elisabeth, född Wittkopp, capitain Carl Gustaf Frisendorffs hus-fru, 30 november 1788, 54 år

Funck, Carl Frantz, stads-mäklare, 17 juli [1782], 73 år /till fru Fred. Nettelbladt/

G

Georgi, Magdalena Eleonora, professor Georgii enda dotter, 7 mars 1793, på sitt 27:de ålders år

Gollnisch, Fredrich Gustaf, deputerande i Sockerbagare societeten, 9 augusti 1786, 47 år / till Ditzinger med tryckt inbjudan till begravning/

Gollnitz, Hindric, fabriqueur och konst-trägårdsmästare, 1 januarii 1799, nära 78 år / till secreterare Blom/

Grabien, Joachim, grosshandlare i Stockholm, 27 september 1755, 72 år /till Herrn Sam. Pauli/

Grave, Ulrica se Chenon

Gripenschöld, Eva Christina se Kinninmundt 

Groen, Elisabeth se Conradi

Gurtler, Gottlieb, läder-handlare, Stockholm den 14 januarii 1789, 77 år /till herr Ditzinger med inbjudan till begravning/

Gyllenadler, Claes Jacob, lagman, Säteriet Råckstad den 18 maj 1792, 79 år /till Samuel Pauli/

Gärner, Peter, handelsman och bryggare, 20 april 1793, nära 60 år /till magister Blom/

Görge, Charlotta Gertrud se Wilke

H

Haberkorn, Sophia, kämnär Carl Rydins maka, 13 december 1792, uti dess 64:de års ålder /till herr Samuel Pauli/

Hagberg, Lovisa Ulrica se Lundholm

Hahr, Gottfried, apotekare, 15 maj 1786, 53 ålders år /till Fredric Nettelblad/

Hahr, Jacob, herr, Christinaeberg 13 juni 1785, 57 år /till herr Fr: Nettelbladts fru/

Halenius, Ulrica Elisabeth se Modée

Hausswolff, Justus Christopher, kyrcko herde vid St. Clarae och Olai församlingar, 28 januari 1773, uti dess 65 ålders år /till comminister M. Nordborg med inbjudan till begravning/

Hebbe, Christina Maria, commerce-rådet Johan Albert Kantzous maka, Stockholm den 18 maj 1791, 61 år /till fru Nettelblad/

Hebbe, Elisabe Catharina se Kü sel  

Hebbe, Johan Fredric, bruks-patron och grosshandlare, 24 augusti 1788, 59 år /till fru Nettelbladt/

Hebbe, Juliana Christ. Se Collvin

Helling, Peter S., prost och kyrkoherde öfver Istorps församlingar, Istorps prästegård den 31 mars 1792, uti dess 76:te ålders år

Hessler, Johan Hinrich, bokbindare-gesäll, Stockholm den 10 september 1797, 25 år /till gråshandlaren Pauli/

Hisingschöld, Johan, contre-amiral vid Örlogs-flottan, Carlscrona den 14 december 1797, uti dess 75:te ålders år

Holterman, Johan Peter, herr, Stockholm den 18 december 1793, uti dess 30 års ålder /till herr Sam. Pauli/

Hoppenstedt, Ulrica, född Östmark, lagman Baltzar Hoppenstedts maka, Calmar den 21 januari 1793, i dess 53 ålders år /till academie camrerare Ruda/

Horneij, Diedrich Bendix, grosshandlare, 25 jananuari 1796, 75 år /till fru Nettelbladt/

Humble, Catharina Margareta, mademoiselle, framledne general-adjutant Humbles dotter, 12 januari 1782, 53 år /till mademoiselle Wallenstrand/

Högström, Anna Catharina, lectorn och prosten C. G. Nordins maka, Stockholm den 2 april 1787 /till reg pastorn Holmberg/

I

Isberg, Maria Margareta se Dellvitz

J

Jernberg, Maria Elisabeth se Schneidler

Jägerschöld, Christer Ludvig, v. amiral, amiralitets-råd, 26 mars [1798], nära 87 år

K

Kammecker, Christina Elisabet, förste theol. professor och dom-prosten Johan Lostboms maka, 6 juli 1792, 54 år

Kanterberg, Joh. Fred., lieutenant vid Lätta dragone-corpsen, Drottningholm den 25 augusti 1787, 22 år

Kantzou, Christ. Ehrenfried, grosshandlare, Stockholm den 30 mars 1784, uti dess 69 års ålder /till fru Nettelbladt/

Kantzou, Christina Maria se Hebbe

Kelch, Christopher, bokbindare, 30 juli 1784, i des 73 ålders år /till herr Gottlieb Ditzinger med inbjudan till begravning/

Kidron, Maria Elisabeth se Waxmuth

Kinninmundt, Eva Christina, lagman Gripenschölds enka, Sätesgården Aspenäs den 29 juli [1799], uti sitt 69 år /till lagman Rääf/

Kruse, Gertrud, ämbets- och byggnings-borgmästare Gust. Joh. Raths enke-fru, Stockholm den 9 september 1787, uti dess 77 års ålder /till fru Nettelbladt/

Kü sel, Carl Gottfried, directeur vid Ostindiska compagniet och grosshandlare, 19 februari 1795, 67 år /till enke fru Nettelbladt med inbjudan till begravning/

Kü sel, Clas Fredrich, stads-mäklare, 28 februari 1787, 75 år /till fru Nettelblad född Wallenstrand/

Kü sel, Elisabe Catharina, grosshandl. Christian Hebbes enke-fru, 29 september 1787, 79 år /till fru Nettelbladt med inbjudan till begravning/

Küsel, Elisabeth, stads-mäklare Claes Fredr. Küsels enka, 16 januari 1795, uti dess 82:dra års ålder /till enke-fru Nettelblad/

Küsel, Justina Maria, banco-kamrerare Carl Schagerströms maka, 5 september 1795, 47 år /till enke fru Nettelbladt / 

Körrner, Maria se Starbus

L

Lagerman, Charlotta Catharina se Löfgren

Lange, Dorothea Margaretha, Ehegattin des Rectors bey der Deutschen Schule J. J. F. Plagemann, 15 februari 1788, 47 Jahre weniger 12 Tage /till Herr Altermann Ditzinger med inbjudan till begravning/

Lange, Ulrica Christina, jungfru, Stockholm den 22 september 1781, 16 år /till Johan Gottlieb Dittzinger/

Langenberg, Elias von, directeur, 19 januari 1790, 69 år /till herr Samuel Pauli/

Langenberg, Pehr, bisittare vid det Lofl. Wagnmakareämbetet, 14 augusti 1788, 52 år /till justitieborgmästare Ekerman/

Levent, Jonas, guldslagare, 6 juni 1791, 66 år /till fru Nettelbladt med inbjudan till begravning/ 

Levent, Rebecka, mademoiselle, 17 juli 1793, 61 år /till fru Nettelbladt/

Lidstrand, Olof, ingenieur, Upsala den 13 maj 1799, i dess 44 ålders år /till professor Aurivilius med inbjudan till begravning/

Limnell, Erland Wilhelm, cammarskrifvare Limnells son, 5 april 1790, 2 år /till fru Nettelblad/

Limnell, Margaretha Christina se Nyman

Lindell, Simon Petter, grosshandlare, 16 juni 1792, uti dess 64 års ålder /till herr Pauli/

Lindgren, Margareta, född Berg, directeuren och ledamoten af Clarae fattighus-direction Eric Lindgren maka, Stockholm den 12 september 1799, i dess 73:dje års ålder /till prostinnan Iverus/ 

Lisckou, Anna Christina, mademoiselle, 14 april 1788, 56 år /till fru Nettelbladt/

Lostbom, Christina Elisabet se Kammecker

Lundbom, Sophia Ulrica, adjuncten och cathecheten Eric Dynaesii maka, 31 mars 1795, 33 år /till fru Netterblad/

Lundholm, Catharina Hedvig se Berg

Lundholm, Lovisa Ulrica, född Hagberg, lieutnanten och byggmästaren Joh. D. Lundholms maka, Stockholm den 28 april 1799, i dess 48 ålders år /till herr A.

Lundholm med inbjudan till begravning/ 

Lundström, Eggert, bergmästare, Löfåsen den 21 mars 1796, uti dess 77 års ålder

Lü ning, Johanna Frederica, general-majoren och landshöfdingen Ulric Ehrenbills husfru, 24 maj 1792, 44 år /till herr Everus/ 

Löfgren, Charlotta Catharina, prosten Petrus Lagermans maka, 14 februari 1784, i dess 64:de ålders år

Lönnman, Anders, studerande af Uplands landskap, 1 maj 1797, 24 år

[Löven, Catharina Charlotte, fru, 25 september 1787, 49 år] (namn och data ifyllt för hand) /till fru Dahlborg/

M

Magnusson, Carolina Charlotta, handelsman Nils Magnussons dotter, 16 maj 1790, 1 år /till fru Nettelblad med inbjudan till begravning/

Magnusson, Lovisa Fredrica, handelsman Nils Magnussons dotter, 25 augusti 1792, 8 månader /till fru Nettelblad med inbjudan till begravning/ 

Magnusson, Nils, handelsman och kryddkrämare, 30 november 1795, 49 år

Mallet, Fredric, matheseos professor vid Kongl Academien i Upsala, 28 juni 1797, i dess 70 ålders år

Mallmin, Helena Cath., bergs-rådet Ad. Christiernins enke-fru, 28 januari 1780, uti des 65 års ålder /till comminister Norborg med inbjudan till begravning/

[Matheus, Johanna Louisa, grosshandlare C. L. Todes fru, 27 november] 177[0] /till herr Samuel Pauli/ 

Maulström, Anders, grosshandlare, 15 juni 1780, i dess 53:dje års ålder /till comminister Norborg med inbjudan till begravning/

Mazza, Joseph Wolter, handelsman och fabriqueur Joseph Mazzas son, 6 juni 1799, 20 år /till grosshandlare Pauly/ 

Modée, Ulrica Elisabeth, född Halenius, stads-major Modées maka, Calmar den 27 juni 1784, 32 år /till fru borgmästarinnan Möller/ 

Montanje, Carolina Ulrica, hofvslagare mästare Carl Fredric Montanjes efterlämnade dotter, 17 oktober 1799, 11 år /till J. E. Ditzinger med tryckt inbjudan till begravning/

Mozelius, Friedric, lagman, Stockholm den 26 augusti 1782, 51 år /till magister Norborg med inbjudan till begravning/

Mulder, Christina se Östberg

Murray, Lovisa Sophia, Gustaf Murrays yngsta dotter, född 23 mars 1790, dog den 16 juni 1791 /till herr Pauli/ 

Möller, Joh. Ph., grosshandlare, 13 december 1792, 29 år /till fru Nettelbladh/

Möllerström, Christina Catharina se Sundberg

Mörling, Eva Regina, fröken, 11 mars 1794, uti dess 60 års ålder /till herr Samuel Pauli med inbjudan till begravning/

N

Nettelblad, Ulrica, grosshandlare Joachim Brandenburgs maka, 28 december 1778, uti dess lefnads 50 års ålder /till herr Sam. Pauli/

Nettelblad, Ulrica Friedrica, stadsmäklare Fredric Nettelblads yngsta dotter, 4 augusti 1791, 1 år

Nettelbladt, Baltzar, d.y.,grosshandlare, 11 april 1784, i dess 54 års ålder /till herr Sam Pauli med inbjudan till begravning/

Noer, Eric, grosshandlare, 12 juni 1797, i dess 64 års ålder /till herr Wilh. Paulij/

Nordin, Anna Catharina se Högström

Noring, Johan. Maria se Flygare

Nyman, Christina se Sjöberg

P

Palm, Elisabeth, brukspatron Johan Schöns maka, Seglingsbergs bruk i Wästmanland den 27 juni 1786, 29 år /till brukspatron Adlerwall/

Pauli, Abraham, herr, 11 augusti 1792, uti dess 67:de ålders år /till fru Nettelbladt/ 

Pauli, Carl Gustaf, herr, 24 september 1781, i dess 52:dra ålders år

Pauli, Christina se Suck

Petré, Anna Christ., assessor och provincial-medici Carl M. Bloms maka, född den 29 oktober 1752, död den 5 januari 1798

Petré, Carl Wilhelm, bruks-patron, Backeberg den 20 mars 1796, uti dess 51 ålders år /till prostinnan Iverus/

Petré, Eva Maria, hof-junkare Ludvig von Schantz’s enke-fru, Stockholm den 16 mars 1798, 94 år /till herr prosten Norborg/

Plagemann, Dorothea Margaretha se Lange

R

Rath, Gertrud se Kruse 

Raven, Mariana, Kongl. Lif-medici Joh. Ulr. Wertmü llers enka, 17 april, i dess 66 ålders år /till herr Samuel Pauli/ 

Reftelius, Justina Catharina, bruks-patron David af Uhrs maka, 5 februari 1797, 60 år /till brukspatron Iverus/

Rehn, Anna Brita se Westman

Rickman, Olof, handelsman, 15 maj 1793, 55 år /till grosshandlare Pauli/

Robsahm, Carl, banco-commissarie, 10 juli 1794, uti dess 59:de års ålder /till herr grosshandlare Samuel Pauli/

Robsahm, Victor Christer, controlleur vid Kongl. Packhuset, Stockholm den 6 mars 1798, uti dess 67:de års ålder /till herr bruks patron Sam. Pauli/ 

Rydin, Carl, primarie kämnär, 24 januri 1797, uti dess 73:dje års ålder /till herr Pauli med inbjudan till begravning/

Rydin, Sophia se Haberkorn

S

Sahlberg, Maria Elisabeth, född Steinfeldts, stads- och handels-mäklare Johan Sahlbergs maka, Stockholm den 12 mars 1796, 66 år /till fru Nettelbladt/

Saur, Carl, ålderman, 1 februari 1781, 70 år /till herr Ditzinger med inbjudan till begravning/

Saur, Christina, bokbindare Jacob Schneidlers maka, 7 mars 1781, 31 år /till Ditzinger med inbjudan till begravning/

Saur, Maria, bokbindare Olaus O. Ekmans maka, 2 januari 1781, 27 år /till bokbindare Ditzinger med inbjudan till begravning/

Schagerström, Justina Maria se Kü sel

Schantz, Eva Maria se Petré

Schedvin, Joh. Sigfr., regements fältskär, doctor, Fahlun den 24 november 1797, 28 år

Schillgren, Christ. Cath., tull-inspector Gustaf Dahlborgs maka, 1 april 1794, 30 år 

Schneidler, Christina se Saur

Schneidler, Christoph., hof-bokbindare och ålderman, 7 augusti [1787], 66 år /till Joh. Christ. Ditzinger med inbjudan till begravning/

Schneidler, Gustav Mauritz, bokbindare Joh. Gust. Schneidlers lilla son, 21 januari 1796, 8 månader /till mons. Joh. Christ. Ditzinger med inbjudan till begravning/  

Schneidler, Jacob, bokbindare, Stockholm den 18 maj 1781, 57 år /till herr. J. G. Ditzinger med inbjudan till begravning/

Schneidler, Johanna Maria Charlotta, sångaren i Tyska församlingen Abraham Chr. Schneidlers dotter, 2 juli 1796, 2 år /till herr Joh. Christ. Ditzinger med inbjudan till begravning/

Schneidler, Maria Elisabeth, assessorn i Kongl. Commerce-collegio Johan Jernbergs maka, 5 januari 1789, 55 år /till bisittaren Dizinger med inbjudan till begravning/

Schulzenheim, Catharina Eleonora se Svedenstierna

Schön, Elisabeth se Palm

Sebaldt, Carl Fredric, justitiae-canceller och justiae-borgmästare i Stockholm, Stockholm den 19 oktober 1792, uti hans 80:de ålders år /till herr ålderman Ditzinger/ 

Sidrén, Jonas, medicinae practices professor, 1 maj 1799, 76 år 

Sjöberg, Christina, linkrämare Nymans enka, 30 augusti 1786, 51 år /till fru Nettelblad med inbjudan till begravning/

Smedberg, Märta Margareta se Clewberg

Stangenberg, Ulrica se Starbus

Starbus, Hans Hindric, handels-bokhållare, Stockholm den 19 januari 1798, i dess 21 års ålder /till herr D. Höök med inbjudan till begravning/

Starbus, Maria, slotts-murmästare Johan Christoffer Körrners enka, 12 maj 1795, uti dess 81:sta ålders år /till fru Höök, född Willman/

Starbus, Ulrica, segelmakare-åldermannen Fredr. Stangenbergs maka, Stockholm den 6 december 1791, 72 år /till fru Hök/

Steenman, Soffia Lovisa se Törling

Steinfeldts, Maria Elisabeth se Sahlberg

Stenhammar, Johan, graecae lingvae lector vid Kongl. Gymnasium i Linköping, Upsala den 31 januari 1799, i dess 30 ålders år

Strokirk, Anna Carolina, mamsell, Öhlsbo den [17] juni 1794, på sitt 17:de år /till Malmström/ 

Strokirk, Anna Stina, född Camitz, Öhlsbo den 15 november 1793, på sitt 39 år /till fru Malmström/

Strokirk, Stina Lisa, mamsell, Öhlsbo den [4] juni 1794, på thess 18:de år /till fru Malmström/

Stutén, Johan Georg, kramhandlare, 15 september 1790, 68 år /till herr Ditzinger med inbjudan till begravning/

Suck, Christina, herr Lorentz Pauli efterlemnade maka, 28 oktober 1791, 57 år

Sundberg, Christina Catharina, jouvelerare J. F. Möllerströms maka, Stockholm den 5 juni 1792, 57 år /till herr grosshandlare Pauli med inbjudan till begravning/

Svedenstierna, Catharina Eleonora, professor David von Schulzenheims hustru, Nässelsta sätesgård den 9 juli 1797, 69 år /till fru Odelstierna/

Swederus, Anna Maria se Christiernin  

Söderberg, Elisabeth, mademoiselle, Stockholm den 18 mars 1789, uti dess 52 års ålder /till prostinnan Iverus/

Söderhjelm, L. P., bergs-råd, Engelsberg den 13 januari 1784, 66 år /till patron Jan Fr. Angerstein Turbo/ 

T

Taube, Carl Evert, kyrkoherde vid Storkyrko-församlingen, 28 maj 1785, 38 år /till fru Pauli/

Tellerstedt, Maria Ulrica, handels-bokhållare Mårten M. Caloanders maka, 20 april 1792, 25 år /till herr Pauli med inbjudan till begravning/

Tersmeden, Magdalena Elisabeth Se Söderhjelm

Tessmer, David, bisittare uti det Lofl. Snörmakare-embetet, 6 augusti 1797, 49 år /till medemoiselle Rey. Doroth. Tessmer med anmodan att närvara i sorghuset/

Tode, Gerhard, bokhållare, 4 oktober 1794, 72 år /till Pauli/

Tode, Johanna Louisa se Mathei

Torngren, Nils, skjepps clarerare, 30 november 1799, uti dess [61sta] ålders år /till fru Nettelblad/

Torsslow, Dorothea M., handelsman Johan Östlunds enka, 22 augusti 1791, 49 år /till fru Nettelbladt med inbjudan till begravning/ 

Tottie, Anna Maria, grosshandlare Toutins enka, 17 november 1799, uti dess 85 års ålder /till herr Samuel Pauli/

Tottie, Maria se Arfwedson

Tottie, Thomas, bruks-patron, Elfkaröns bruk den 16 augusti 1797, 56 år /till fru Iverus/ 

Toutin, Anna Maria se Tottie

Törling, Soffia Lovisa, född Steenman, Kongl. Secreteraren Johan Fredrik Törlings maka, Fogelsby gård den 26 april 1795, uti dess 29:de års ålder /till fru prostinnan Iverus/

U

Uhr, Justina Catharina se Reftelius

W

Wahlström, Margaretha Christina, jungfru, afledne skräddare-mäster Anders Wahlströms dotter, 21 maj 1796, 15 år /till herr grosshandlare Pauli/

Wallenstrand, Eric, inspector vid Kongl. Landt-tullswerket, 21 maj 1790, 56 år /till herr inspector Öman med inbjudan till begravning/

Waxmuth, Maria Elisabeth, bisittarens i det Loflige Bokbindare-ämbetet Anders Kidrons enka, 19 juli 1784, 71 år /till herr Ditzinger med inbjudan till begravning/

Wegelin, Cath. Margaretha se Burman

Wertmü ller, Mariana se Raven

Westerdahl, Frans, räntemästare vid Upsala academie, Upsala den 24 oktober 1797, 63 år

Westergren, Lars, handelsman och victualie-handlande, 25 september 1799, 35 år

Westman, Abraham, handelsman och bryggare, 10 juni 1795, 71 år /till controlleuren Hamberg med inbjudan till begravning/ 

Westman, Anna Brita, hof-bryggare och bisittare Johan Georg Rehns maka, 29 augusti 1795, 39 år /till herr magister Blom/

Westman, Anna Elisabeth, född Blom, handelsman och bryggare Johan Westman den äldres maka, Stockholm den 20 maj 1799, i dess 61 års ålder /till herr secreterare Blom med inbjudan till begravning/

Westman, Carl Lorntsson, capitain vid Stockholms borgerskaps infanterie-corps, handelsman och bryggare, 9 juli 1799, 52 år /till herr magister Blom/

Wilcke, Samuel, primarie pastor vid Tyska församlingen, 19 oktober 1773, i des 70 ålders år /till Samuel Pauli/

Wilke, Charlotta Gertrud, apothekaren Fredr. David Görges maka, 22 december 1794, 54 år /till grosshandlare Pauli/

Winberg, Thure, cantzlisten i Allm brandförsäkrings-directionen samt v. notarien i Kongl. Svea hof-rätt, 11 oktober 1798, 33 år /till fru Nettelblad med inbjudan till begravning/

Wittfoth, Gustaf, bruks-patron, Stockholm den 22 juni 1782, uti dess 57 ålders år /till herr comminister Norborg med inbjudan till begravning/

Wittkopp, Maria Elisabeth se Friesendorff

Worster, Margareta, consul J. Clasons enkefru, 28 december 1794, uti dess 74 de ålders år /till herr Samuel Pauli/

Ö

Östberg, Christina, inspectoren vid Tumba bruk Erasmii Mulders enka, 3 juli 1783, i dess 62:dra ålders år /till fru Nettelbladt/ 

Östlund, Dorothea M. Se Torsslow 

Östmark, Ulrica se Hoppenstedt

Tryckt inbjudan till begravning

Kinmark, Eric, rectoris magnifici, samt theologiae professor vid Upsala academie, 9 mars 1794 /till herr Iverus/

Tryckt inbjudan till parentation

Tersmeden, Carl, vice amiral och commendeur, 27 april 1798 (undertecknat Concordiae sällskapet) /till capitain baron Liljencrantz/

Handskrivna notificationer om dödsfall

Ahlgren, Anna M., mademoiselle, Rostorp den 10 augusti 1792 , 48 ålders år (undertecknat Ulrica Ahlgren)

Ahlgren, Elisabeth Ap., 16 mars 1782, 43 år (undertecknat Örnberg)

Ahlgren, Nils, notarie, Råstorp den 6 mars 1797, i dess 61 lefnads år /till lagman L. H. Rääf/

Angerstein, Lowisa, mademoiselle, dotter till Angersts. sednare fru madam Ström, Wikmanshytte bruk den 4 november 1796 /till Almén i Hedemora/

Blom, Carl Magnus, assessor Bloms och dess frus käre son, 22 november 1794, 3 år /till enka fru pastorskan Holmberg/

Boraeus, Lars, kyrkoherde i Sund, Sund den 27 maj 1792, uti dess 69de år /till lagman Rääf/

Boraeus, Sara Maria, född Juringius, enke prostinna, 9 juni 1795, uti dess 59 ålders år /till lagman Rääf/

Brandberg, Bengt, krono befallningsman, Hedemora den 2 juli 1790, 66 år /till Nils Dufva/

Brander, Soph., prostinna, född Dahlin, 8 september 1794, 69 år /till herr prosten Daniel Norborg/

Brothea, född Scharf, enke-pastorska, 24 januari 1779, uti dess 79 ålders år /till herr comminister Norborg med inbjudan till begravning/

Dahlin, Soph. Se Brander

Dandenell, Pehr Daniel, fendrich, 5 maj 1797, 67 år /till lagman Leonhard Hindrich Rääf/

Drake, Magd. Christin, enkefru majorskan von ???, 15 april 1795, 74 år /till Rääf/

Dufva, Gust,, stads casseur, Säther den 27 februari 1797, 48 år /till herr bruks patron Jan Fredr. Iwerus/

Enander, Joh. Gustaf, sergeant, natten till den 11 februari 1798 /till lagman Leond. Hend. Rääf/

Gjörtler, Johanna Jacobina, mademoiselle, 22 april 1786, 5 månader /till Ditzinger/

Gollnisch, Christna, madame, 7 oktober 1775, 71 ålders år /till Ditzinger med inbjudan till begravning/

Graan, Maria Charlotta, comminister Er. Wesströms maka, 14 augusti 1797, 36 år /till fru prostinnan Iverus/

Hagström, Eleonora Wirginia, mademoiselle, 25 september 1785, 25 år /till fru Dahlborg/

Hallongren, Nils, krono befallningsman, Kongs Ladugården Lindhoff den10 april 1791, 44de års ålder 

Hempel, Sophia Emerentia Se Wetterstrand

Holmberg (Olof Holmbergs dotter), Thurbo 19 september 1790, 15 veckor /till herr Nils Dufva/

Iggeström, Fredric Just., 29 januari 1788, 1 år /till Thomestorp/

Jonsson, Jonas, riksdags och nämndeman, ?? den 15 september 1796, 78 år

Juringius, Sara Maria se Boraeus

Lagerman, Elisab. Catharina se Rosvall

Last, F. E., capitain Frank Ehrenfried Lasts lilla son, 6 februari 1785, 12 veckor /till herr Ditzinger junior/

Leven, Maria Charlotta, comminister And. Svanbergs maka, Rangkulla den 15 februari 1796, i dess 39 lefnads år /till fru lagmanskan Rääf/

Levent, Anders, f.d. guldslagare, 2 september 1791, 62 år /till fru Nettelbladt/

Lindegren, Johanna, född Loo, 7 december 1786, 39 år /till L. Rääf/

Loo, Axel, häradshöfding, 10 juli 1786, efter en lefnad af 82 år /till mademoiselle Mems/

Loo, Johanna se Lindegren

Mörner, Johan Didner, capiten, Emaus den 23 oktober 1799, 40 år /till herr brukspatron Iverus/

Norberg, Carl, bruks patron, Grangierde den 28 december 1797 /till bruk patron Iverus/

Nordlander, Salom, postmästare, 13 december 1792, i dess 42 års ålder /till regementspastor Holmberg/

Resenberg, Anders, capitain, 19 december 1798 /till herr brukspatron Iverus/

Riddarström, Carin, jungfru, Husby prostgård den 14 juli 1798, 27 dagar /till brukspatron Iverus/

Rosvall, Elisab. Catharina, född Lagerman, pastorska, 30 mars 1784, uti dess 69 ålders år /till Rääf/

Sandberg, Johan, wärkmästare, 19 januari 1796, 51 år /till herr grosshandlare Pauli med inbjudan till begravning/

Scharf, se Brothea

Schneidler, Adolph Werner, ålderman Schneidlers yngste son, 6 december [1783], 10 månader /till Ditzinger/

Schoultz, Brita Elisabeth, född Wadman, apothekerska, Kisa den 30 oktober [1795], i dess 42 år /till Tomestorp/

Skytte, Jacob Evert, lieutnant, Aspaholm den 11 augusti 1796, 27 år /till Tomestorp/

Svanberg, Maria Charlotta se Leven

Söderberg, Johan Georg, major, Hult i Vi sockn den 7 februari 1782 /till Rääf/

Wachenfeldt, David Fr. von, capitain, Säteriet Elmesta den 3 maj 1798, uti dess 73 ålders år /till major ??? Lilljehöök/

Wadman, Brita Elisabeth se Schoultz 

Wesström, Maria Charlotta se Graan

Wetterstrand, Sophia Emerentia, född von Hempel, 9 juli [1788], uti dess 71 ålders år

Witting, Fredric Carl Emil, commerce??, ?? 26 mars 1787, uti dess 46 års ålder /till häradshöfding Rääf/

Örnberg, Elisabeth Ap. Se Ahlgren

Handskrivna inbjudningar till begravning

Ahlgren, A. M., mademoiselle, 23 oktober 1792 (undertecknat Rostorp den 20 oktober 1792 Ulrica Ahlgren) /till lagman Rääf/

Ahlin, Nils Peter, den 12 november 1797 /till herr Sam. Pauli/

Magd. Christ. Drakes man, Holma d. 10 maj 1797 /till lagman Leonhard Hindrich Rääf/

Georgii (mademoiselle) den 15 mars 1793 /till hr Iverus/

Grau, Daniel, prost i Kungåra, 10 juli 1782 /till magister Daniel Norborg/

Gripenschöld (fru lagmanskan) den 6 augusti 1799 (undertecknat Ewa Chronhjelm) /till lagman Rääf/

Hausswolff (fru) Romfartuna kyrka den 21 april 1794 /till probsten Norborg/

Kjellberg, ???, 10 november 1797 /till herr Sam. Pauli/

Lindfeldt, Eva, fru, 20 januari 1784 /till L. H. Rääf/

Nathorst, assessor, 17 augusti 1798 /till herr lagman Rääf/

Posse, Knut, öfverste, Westerås domkyrka den 17 januari 1788 /till herr prosten magister Nordborg/

Wulfcrona, [Fredrik], major, 13 maj [1798] (undertecknat Sundsö: A. P. Schmiterlöw) /till capitaine Grönhagen/

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Catarina Nordling, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek