Affischer från FNL-rörelsen

KB:s affischer från FNL-rörelsen kommer till största delen från olika Vietnamaktivister.

En donation

Affischerna kommer från Åke Kilander, som har skrivit boken Vietnam var nära – En berättelse om FNL-rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975. Det fanns bara några få affischer från FNL-rörelsen i KB före donationen, som är ett viktigt  tillskott till samlingen.

Insamlingen av tryck

Kungl. biblioteket samlar allt svenskt tryck från de svenska tryckerierna genom så kallade pliktleveranser. En hel del saknas på grund av okunskap på tryckerierna om pliktexemplaret eller för att trycken kopierats i enkelhet innan de har spridits till allmänheten. Många affischer, exempelvis FNL-affischer har klistrats upp i det offentliga rummet utan att finna vägen till KB:s samlingar.

Det är viktigt för KB att försöka komplettera samlingarna i efterhand. Kontakta oss om du vill bidra till att denna del av kulturarvet bevaras för framtiden. Det är svårt att veta vilka upphovsmännen är till vissa affischer. Vi tar tacksamt emot information även i detta ärende.

Affischerna är fotograferade av Eva Wernlid.

Kontakta affischsamlingen på e-post vardagstryck[snabela]kb.se för ytterligare information eller om du vill beställa affischer.

Senast uppdaterad: 2014-08-29
Innehållsansvar: Catarina Nordling, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

USA ut ur Indokina, affisch

Sveriges nationalbibliotek