Anders Beckman

Affischer 1931-1966

Collage av BeckmanaffischerAnders Beckman 1907-1967

Få har haft större betydelse för svensk bruksdesign och dess spridning än Anders Beckman. Dels genom sin egen konstnärliga förmåga men även som inspiratör, pedagog och utställningssamordnare.

Det offentliga rummet hade sett annorlunda ut utan Anders Beckmans insatser för svensk reklam eller "nyttokonsten" som den även kallas.

Kungl. biblioteket förvaltar sedan tidigare Anders Beckmans arkiv som innehåller tecknade förlagor till affischer och annat reklamtryck, brev, fotografier, utställningsskisser, klichéer.

Följande sidor innehåller många bilder. För att se affischerna i en större storlek måste man klicka på småbilderna. Att se affischerna i större storlek kan ta tid beroende på vilken kapacitet man har på sin överföring via Internet.

Kungl. biblioteket kan visa bilderna med tillstånd av upphovsrättsägarna. Ingen annan användning är tillåten.

Text: Olof Halldin

Kontakta affischsamlingen på e-post vardagstryck[snabela]kb.se för ytterligare information eller om du vill beställa affischer. Anders Beckmans arkiv är inte uppordnat men det går ändå att beställa fram och läsa materialet. Kontakta då vardagstryckssamlingen på vardagstryck[snabela]kb.se.

Innehållsansvar: Catarina Nordling, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek