Affischer i samlingarna

Kungl. biblioteket har en av världens största, äldsta och bäst bevarade affischsamlingar. Den innehåller över 500 000 exemplar från 1690-talet fram till våra dagar.

Affisch, Taflor ur Sveriges historia av Carl Larsson 1897
©Carl Larsson 1897

KB:s samlingar

Det inkommer cirka 6 000 affischer varje år. Många är tryckta på dåligt papper men vi har påbörjat projekt för att rädda materialet. Vi har skyddsfilmat och digitaliserat 17 000 politiska affischer och 6 200 illustrerade filmaffischer från stumfilmstiden. Detta leder till mindre slitage på originalaffischerna och bättre tillgänglighet.

Du kan söka de affischer som är katalogiserade och digitaliserade i LIBRIS och läsa dem på en bildskärm i våra lokaler. Vi tar inte fram originalaffischen om vi kan erbjuda en digital kopia.

Kriterier för en affisch

Affischen ska alltid innehålla text. Texten är den bärande informationen även om illustrationer finns. I de flesta fall handlar det om ett aktuellt budskap som presenteras på ett ensidigt dokument med tryck på bara den ena sidan. Storleken är från A4 och uppåt. Affischen ska häftas upp på en vägg eller liknande. I annat fall skulle det kunna röra sig om ett flygblad. En affisch som saknar text helt och hållet ska i stället ingå i bildsamlingen enligt KB:s regler. 

©Caleb Althin 1895

Affisch, Salvator öl av Caleb Althin 1895

Användningsområden

Affischen definieras som ett reklam- propaganda- eller informationsinslag med en genomtänkt utformning av ett text- och bildmeddelande. Den kan innehålla ett offentligt meddelande i syfte att fästa invånarnas uppmärksamhet vid något. Det kan gälla en föreställning eller en förevisning. Det kan vara reklam för en produkt eller fungera som ett politiskt verktyg. Affischen ska vara aktuell, det vill säga att den ska kommentera sin samtid på något sätt.

Historia

Samlingens äldsta affisch lyfte fram en teaterföreställning på Bållhuset i Stockholm på 1690-talet. I alla tider har det funnits behov av att meddela sig och förr satte man upp handskrivna meddelanden på väggar och plank. Det var boktryckarkonstens genomslag som gjorde det möjligt för olika aktörer att massproducera affischer.

Den verkliga affischkonsten uppstod först med färglitografins genombrott vid mitten av 1800-talet. En stor del av KB:s samling består endast av textaffischer. Först mot slutet av 1800-talet insåg man hur viktigt det var att göra budskapet mera uppseendeväckande och att en attraktiv affisch fungerade bättre. Sedan dess har illustrationer varit ett naturligt inslag.  

Senast uppdaterad: 2016-02-15
Innehållsansvar: Catarina Nordling, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Beställ affischer

Vardagstryckssamlingens blogg

Dokument

 Historik om affischer 

 Folkparksaffischer

Litteraturlänkar

Lista på affischlitteratur

Lista på svensk affischlitteratur

Sveriges nationalbibliotek