Söka kartor & bilder

Kartor och bilder katalogiseras i LIBRIS men samlingarna är till stora delar fortfarande bara sökbara i kortkataloger och listor. I KB:s specialläsesal finns bland annat kortkataloger över kartor och kartografisk litteratur, topografiska vyer (så kallade utsikter) och ett konstnärsregister.

Våra bildsamlingar är ordnade i tre huvudkategorier: porträtt, utsikter och händelser. Försök att anpassa din fråga efter denna uppdelning så kan vi hjälpa dig snabbare och lättare.

Uppgifter som hjälper oss när vi söker i samlingarna.

Beställa

Om du befinner dig i Stockholm är du välkommen till Kungl. bibliotekets specialläsesal för att själv söka i våra kataloger och listor. Kontakta gärna oss i förväg så berättar vi hur du gör. Om du bor utanför Stockholm eller av annan anledning har svårt att besöka biblioteket hjälper vi givetvis gärna till att söka och välja ut de kartor och bilder som passar bäst utifrån dina önskemål.

Det material som finns i LIBRIS/Regina beställer du direkt i Regina. Övrigt material beställs antingen på beställningsblanketter som lämnas in i specialläsesalen eller via telefon/e-post till oss.

Kartor och bilder visas enligt överenskommelse i KB:s specialläsesal under våra öppettider, vardagar kl. 10-17.

Tidsåtgång för ett ärende på Kart- och bild.

Regina

Regina är KB:s katalog för böcker och tidningar. Här finns även i viss utsträckning handskrifter, kartor, bilder och musik- och vardagstryck. I Regina ansöker du om lånekort och beställer fram material från magasinet.

Gå till Reginas startsida.LIBRIS

LIBRIS är en nationell söktjänst med information om titlar från svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek och ett tjugotal folkbibliotek. Ibland kan det finnas skäl att söka i Libris för att sedan beställa i Regina.

Gå till Libris startsida.


OBS! BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL KARTSAMLINGEN FRAM TILL JANUARI 2018
Läs mera här (länk)
Kontakta oss

hkb@kb.se
Telefon: 010-709 30 80
Måndag-fredag 10-17.

Samlingslistor

 Historiska planscher
 Fotografiska samlingar
 Kistebrev - motiv
 Goodwin
 Porträttalbum 

Suecia Antiqua et Hodierna

 

Läs om Specialläsesalen

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek