Generalkarte von Mitteleuropa

1889-1915

Senast uppdaterad: 2012-05-23
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek