Generalstabskartan

Generalstabskartan var populär hos både myndigheter och allmänheten. Den började ges ut under 1820-talet och gavs ut ända in på 70-talet.

Generalstabens karta över Sverige användes till en början uteslutande för militära ändamål. De tidigaste upplagorna kallades Hemliga plåten eftersom kartan inte var till för allmänheten. 1857 upphävdes hemligstämpeln och generalstabskartan fick nu säljas och revideras i nya upplagor.

1919 hade alla kartblad mätts upp men kartorna fortsatte att komma ut ända in på 70-talet. Generalstabskartan gavs ut i en serie för södra Sverige och en för norra. Den södra delen innehåller 110 kartblad i skala 1:100 000 och den norra består av 84 blad i skala 1:200 000.

Utsnitt ur Generalstabens karta över Sverige, södra delen, kartblad 6 Kristianstad.
Utsnitt ur Generalstabens karta över Sverige, södra delen, kartblad 6 Kristianstad.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek