Kartor i samlingarna

Kungl. biblioteket har en stor samling av både äldre och nyare kartor.

Du kan söka svenska tryckta kartblad, från och med 1986, atlaser och alla de handritade kartorna i LIBRIS. De äldre kartorna är endast i liten utsträckning registrerade i bibliotekets allmänna kataloger. Du kan söka övriga kartor genom specialkataloger och med hjälp av förteckningar och kopior som finns i specialläsesalen. Kontakta gärna KB:s kartbibliotekarier om du inte hittar det du söker.

Orbis terrarum nova et accuratissima tabula auctore Petro Goos, Pieter Goos (1615-1675), kolorerad gravyr
Orbis terrarum nova et accuratissima tabula auctore Petro Goos Pieter Goos (1615-1675). Ur De Zee-Atlas ofte Water-Weereld, 1666, AF 150. Kolorerad gravyr

Svenska kartor

Samlingen av svenska kartor är i stort sett komplett och består av cirka 150 000 kartblad och 700 atlaser. Några av de viktigaste äldre kartorna är Olaus Magnus Carta Marina i en version från 1572, Andreas Bureus Lapplandskarta 1611, hans Nordenkarta Orbis arctoi 1626 och hans unika Mälarkarta från 1614.

Alla nyutgivna kartor av betydelse registreras i LIBRIS.

Viktiga officiella kartverk är: Ekonomiska kartan utgiven 1935 - 1986 i cirka 13 000 blad och dess ersättare Gula kartan utgiven 1983-1994. Den nutida motsvarigheten Fastighetskartan finns endast i print-on-demand och förvärvas inte av KB. De topografiska kartorna: Terrängkartan, Vägkartan och Fjällkartan med föregångaren Generalstabskartan och Översiktskartan. Det äldre ekonomiska kartverket med häradskartorna från 1860-1936 kan vara intressant för dig som är släktforskare eller kulturhistoriskt intresserad.

I specialläsesalen finns en dator med ett kartprogram, Kartex, där besökarna kan se och söka i Lantmäteriets allmänna kartserier: terrängkartan, vägkartan och översiktskartan. Även det äldre ekonomiska kartverket, de så kallade häradskartorna, finns inlagda i datorn.

Exempel på andra kategorier av svenska kartor

 • Geologiska kartor, vegetationskartor och andra tematiska kartor
 • Gamla och nya sjökort
 • Adress- och turistkartor över städer och tätorter
 • Väg- och järnvägskartor
 • Krigskartor och andra historiska kartor
 • Orienterings- och andra fritidskartor
 • Hermelins kartverk från sekelskiftet 1700 - 1800
 • Wermings stadskartor från 1810-talet 
 • Ljunggrens kartor från cirka 1860.

Svenska atlaser

 • Petter Geddas sjöatlas
 • Strömkronas sjöatlas
 • Nordenankars sjöatlas
 • Klints sjöatatlaser

Svenska handritade kartor

Några svenska handritade kartor som är extra intressanta är Gripenhielms stora Mälarkarta, upprättad 1689, över slott och städer samt Gripenhielms generalkarta över Sverige 1688. Därutöver finns det unika gruvkartor med nivåblad från Stora Kopparberget, en tullatlas över svenska städer från 1740-talet, Stockholmskartor från cirka 1640 och förlagor till Petrus Tillaeus´ Stockholmskarta 1733.

I KB finns endast ett fåtal lantmäterikartor över enskilda byar och gårdar. Sådana bör i första hand sökas på Lantmäteriets webbplats Historiska kartor och i Riksarkivets databas Sveriges äldsta storskaliga kartor

Utländska kartor

Samlingen av utländska kartor har sin tyngdpunkt i 1500-, 1600- och 1700-talen.

Biblioteket har bland annat en ovanligt fin atlassamling bestående av cirka 600 volymer, några enastående handritade kartor bland annat Alonzo de Santa Cruz' världskarta från år 1542 och samlingsverk med reproduktioner av historiskt viktiga äldre kartverk.

I atlassamlingen ingår ett tjugotal Ptolemaios-atlaser, varav den äldsta är tryckt år 1482. Samlingen innehåller också Ortelius, Mercators och Blaeus atlasverk, sjöatlaser av Waghenaer, Goos, van Keulen, Jaillot, Norris och Des Barres.

Moderna utländska kartverk

Här finns viktigare världsatlaser, nationalatlaser, översiktskartor över enskilda länder, faksimilutgåvor och reproduktioner av äldre kartor. Exempel på reproduktionsverk är Yussuf Kamals Monumenta Cartographica, serien Theatrum Orbis Terrarum och ett nyligen utgivet urval av kartor ur Blaues Atlas major.

Utländska kartblad

Kartsamlingarna innehåller cirka 120 000 utländska kartblad, framförallt äldre koppargraverade kartor. Samlingen innehåller även  den österrikiska Generalkarte von Mitteleuropa 1:200 000 från sekelskiftet 1900, delar av Internationella världskartan 1:1 000 000, som nu har ersatts av Operational Navigation Chart och U.S Geological Survey´s topografiska kartverk över USA. Det sistnämnda består av 57 000 kartblad. Det finns även en samling utländska kartbibliografier och kataloger, handböcker och tidskrifter om kartografi och kartografins historia.

Utländska handritade kartor

KB:s kartsamlingar av utländska handritade kartor rymmer bland annat Battista Agneses portolanatlas från 1540, Alonso de Santa Cruz' världskarta från 1542, Tilemann Stellas karta över Zweibrücken från 1564, en karta över den före detta svenska provinsen Ingermanland från 1704, ett par kartor över Sibirien av Vitus Bering år 1725 och kartor över Centralasien ritade av Sven Hedin.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

OBS! BEGRÄNSAD TILLGÅNG TILL KARTSAMLINGEN FRAM TILL JANUARI 2018
Läs mera här (länk)

Sveriges nationalbibliotek