Topografiska bilder i samlingarna

De flesta bilderna har svenska motiv men det finns även många utländska. De sträcker sig från 1500-talet fram till våra dagar.

Bildsamlingen innehåller cirka 15 000 utsikter. Många är hämtade ur bokverk och tidningar. Här ingår även fotografier, unika gravyrer och akvareller. Några av konstnärerna är Elias Martin, Erik Adolf Geete, Louis Jean Desprez och Martin Rudolf Heland.

Strömparterren sedd från Grand Hotel, Stockholm. Fotografi av Robert Dahlöf.
Strömparterren sedd från Grand Hotel, Stockholm. Fotografi av Robert Dahlöf.

Dömmestorp. Kolorerad pennteckning av Carl August Ehrensvärd. (beskuren)
Dömmestorp. Kolorerad pennteckning av Carl August Ehrensvärd. (beskuren)

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek