Övriga bildsamlingar

KB:s övriga bildsamlingar innehåller bland annat kopparstick, litografier, arkitekturritningar och karikatyrer. Du kan söka en del av dem i LIBRIS.

Gravyrer

Samlingen Svenska kopparstickare och etsare innehåller cirka 11 000 gravyrer. De flesta av dem har tillkommit från 1600-talet fram till 1800-talets mitt. Trycken ligger sorterade på gravörens namn men det finns även många osignerade blad.

Samlingen Svenska konstnärer innehåller litografier, träsnitt och andra grafiska tekniker av svenska konstnärer bland annat en värdefull samling av äldre litografier och portföljer från Grafiska sällskapet och Föreningen för Grafisk konst.

Arkitekturritningar

Samlingen består av handritade originalritningar utförda av Louis Masreliez, Jean Eric Rehn, Gustaf af Sillén, Louis Jean Desprez med flera och ritningar på bland annat Stockholms slott, Drottningholm och Rosersberg. Dessa ritningar kan sökas i LIBRIS.

Det finns även en del tryckta arkitekturritningar förtecknade på katalogkort.

Fogelviks herrgård. Handritad arkitekturritning av Andreas Dahlgren. 1780-tal.
Fogelviks herrgård. Handritad arkitekturritning av Andreas Dahlgren. 1780-tal.

Karikatyrer

KB:s bildsamling har även svenska och utländska karikatyrer. Det rör sig främst om engelska och franska karikatyrer från slutet av 1700-talet till början av 1800-talet men det finns också blad av svenskar som Adelborg, Darell, Löwstädt och Ferdinand Tollin.  

Specialsamlingar

Magnus Gabriel De la Gardies samling av stadsvyer, historiska planscher och ornamentstick

Samlingen innehåller 187 stadsvyer från olika europeiska länder tryckta mellan 1519-1621. Flera av vyerna är helt unika.

Det finns dessutom en volym med ornamentstick från samma tid. Isak Collijn har förtecknat samlingarna i tryckta kataloger 1915 och 1933.

Erik Dahlberghs handteckningar

Samlingen består av de tecknade förlagorna till kopparsticken i Suecia antiqua et hodierna, teckningar från Dahlberghs italienska resa 1655-1656 och illustrationer till Karl X Gustavs, Karl XI:s och Karl XII:s historia.

Teckning av Erik Dahlbergh.
Teckning av Erik Dahlbergh.

Carl Gustaf Tessins samling

Samlingen består av 30 planschverk med bland annat arkitektur och teaterdekorationer från 1600- och 1700-talets Europa framförallt Frankrike och Italien. Innehållet finns förtecknat i listor på enheten. Andra volymer ur Tessins samling förvaras i Nationalmuseum.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek