Exlibris i samlingarna

Kungl. biblioteket har den största offentliga samlingen av exlibris i Sverige. Det rör sig om drygt 15 000 stycken.

Exlibris är ett bokägarmärke i form av en stämpel på utsidan av en bok eller en etikett som vanligtvis klistras in på frampärmens insida. Märket innehåller ägarens namn eller initialer och ofta ett motto eller en symbol för ägarens intressen eller yrke.

KB:s exlibrissamling

Samlingen innhåller framför allt svenska exlibris men även mängder av finländska och andra utländska exemplar. Spännvidden är stor, allt från drottning Hedvig Eleonoras exlibris från cirka 1700 till författaren Ellen Keys från 1903 och artisten Magnus Ugglas exlibris som utformats av konstnären Kristina Elander.

Manu forti. Ellen Keys exlibris, tecknat av Ingeborg Uddén 1903.

Ingeborg Uddén tecknade Manu forti, som är Ellen Keys exlibris, 1903. Eken som stod framför Ellen Keys fönster i barndomshemmet är motiv. EK bildar även begynnelsebokstäverna i hennes namn. Manu forti betyder med stark hand. Handen med en dolk kommer från Keys skotska vapen.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Greger Bergvall, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek