Strindbergsrummet

Porträtt på ung August Strindberg
August Strindberg

August Strindberg var från slutet av 1874 till augusti 1882 anställd i Kungl. biblioteket - uppryckt ur proletärståndet och bärande laglig titel av kunglig sekreterare och e.o. amanuens, heter det om Johan i Tjänstekvinnans son. Förmodligen skulle det glatt honom att veta att hans forna arbetsplats efter hans död skulle komma att hysa de största samlingarna av hans manuskript och brev.

KB tackar nej

Vid tiden för Strindbergs död var KB:s ledning inte intresserad av moderna författares litterära kvarlåtenskap. I stället tog Nordiska museet emot den stora mängd anteckningar och manuskript som går under beteckningen Gröna säcken. 1922 fattades beslutet att överföra materialet i Gröna säcken till KB som deposition.

Samlingen utökas

Sedan dess har KB självklart påtagit sig ansvaret för att samlingarna utökas och berikas. Spektakulära köp har växlat med viktiga gåvor och inte minst årliga förvärv av en aldrig sinande mängd brev från den formidable brevskrivaren.

Viktig för forskningen

Inför utgivningen av den nya textkritiska Strindbergsutgåvan företogs även en inventering av handskriftsmaterial i offentlig och privat ägo runt om i världen som resulterat i en viktig kopiesamling. KB:s ställning som centrum för Strindbergs-forskningen har därmed befästs, vilket även har gjort att biblioteket blivit känt i vida forskarkretsar.

Senast uppdaterad: 2012-05-14
Innehållsansvar: Katinka Ahlbom, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

August Strindberg, Diktare och mångfrestare

Inbunden utställningskatalog från 150-årsjubileet av Strindbergs födelse.

Manuskript till Ett drömspel (World Digital Library)

Samt följande manuskript hos Litteraturbanken:

T 36:9, August Strindberg, Oväder

T 36:10, August Strindberg, Brända tomten

T 36:11, August Strindberg, Spöksonaten

Vp 79m, August Strindberg, Ett drömspel

Läs mera i särtrycket "Kungliga Bibliotekets Strindbergssamlingar" av Margareta Brundin.

Sveriges nationalbibliotek