Astrid Lindgrens arkiv

Astrid Lindgrens arkiv i Kungl. biblioteket (KB) var 2005 en av de första svenska samlingar som upptogs på Unescos Memory of the World Record, en förteckning över arkiv och dokument som bedömts vara av värde för hela mänskligheten att bevara.

Astrid Lindgren. Foto: Roine Carlsson
Astrid Lindgren. Foto: Roine Carlsson

Till KB i omgångar

Redan 1980 började Astrid Lindgren föra över delar av sitt privata arkiv till KB:s dåvarande handskriftsavdelning. En direkt orsak var att samlingen växt så att den inte längre rymdes i hennes bostad. Nytt material tillfördes hela tiden och lagrades utan ytterligare åtgärder i bibliotekets magasin.

Med tiden har mer än 50 gåvor från Astrid Lindgren själv och från hennes familj anlänt. Den första donationen omfattade mer än trettio kartonger osorterade papper, den minsta ett enstaka dokument.

Också personer utanför familjen har donerat material, i första hand brev från Astrid Lindgren.

Arbetet med att ordna och katalogisera arkivet pågår och medel har ställts till förfogande av Astrid Lindgrens efterlevande. Tidigare har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidragit till det omfattande arbetet. 

Brev från barn och vuxna

Brevsamlingen är mycket omfattande och kommer från snart sagt hela världen, men med tonvikt på Sverige och Tyskland. Ungefär hälften av de gissningsvis mellan 50 000 och 75 000 brev hon fick är från barn. Ofta innehåller barnbreven också teckningar, ibland från hela skolklasser.

Bland breven från vuxna finns utom rena beundrarbrev också brev från många utländska bokförlag – Astrid Lindgren är vår mest översatta författare och finns att läsa på drygt 90 språk. Förlagsbreven kompletteras ibland med försäljningsredovisningar från respektive land. Andra brevskrivare ber om medverkan i olika arrangemang eller om tillstånd att få använda texterna eller de litterära gestalterna i sin egen verksamhet.

Endast en mindre del av brevsamlingen kommer från Astrid Lindgrens nära vänner, kolleger, eller från familjen. En del brev och andra papper finns kvar i hennes hem och nytt material förs fortfarande över till arkivet.

När Astrid Lindgren gav sig in i den offentliga debatten resulterade det förstås också i stora brevskördar. En del har samlats i särskilda dossiéer, som innehåller alla papper i en viss fråga. Pomperipossadebatten, djurdebatten och kärnkraftsdebatten är några av dem.

Manuskript, pressklipp och stenogramblock

Vid sidan av brev innehåller arkivet också manuskript till de flesta av Astrid Lindgrens böcker, till dramatiseringar för scen och radio, filmmanuskript och till tal och artiklar.

Astrid Lindgren var utbildad sekreterare och stenograferade alla manuskript innan de skrevs rent. 650 stenogramblock finns bevarade. En lista där innehållet i varje block kortfattat anges är under arbete.

Pressklippssamlingen går tillbaka ända till 1944, året då Astrid Lindgren debuterade. Fortfarande tar KB emot aktuella klipp från Astrid Lindgrens efterlevande. Samlingen är grovt kronologiskt ordnad. Den har uppskattats till 100 000 klipp, de äldsta mycket sköra och svåra att hantera.

Bland det övriga materialet kan man finna fotografier, nära trehundra affischer, främst från teateruppsättningar, ljud- och videokassetter och annat.

I arkivet ingår också en samling originalillustrationer av den danska konstnären Ingrid Vang Nyman, som bland annat illustrerat den svenska utgåvan av Pippi Långstrump.

Astrid Lindgrens boksamling

I sitt hem i Stockolm hade Astrid Lindgren en privat boksamling på ca 4000 volymer. Den innehåller hennes egna titlar i original och översättning, men också böcker som hon själv anskaffat och som hon fått som gåva. Boksamlingen finns registrerad i LIBRIS, och i katalogposterna kan man också se om volymen innehåller en dedikation. Observera att Astrid Lindgrens personliga exemplar inte kan beställas fram på KB.

Tillgänglighet

Astrid Lindgrens arkiv (signum L230) öppnades för forskare i januari 2008, trots att det allra mesta av katalogiseringen återstår.

Med undantag av brev- och stenogramsamlingarna är materialet fritt tillgängligt. Särskilda förbehåll kan gälla för speciellt ömtåligt material.

För alla brev (utom barnbreven) samt för stenogramsamlingen gäller att den som önskar tillgång till materialet måste söka tillstånd hos Saltkråkan AB, antingen på deras hemsida, eller via e-post, info@saltkrakan.se. Denna restriktion gäller fram till oktober 2032.

Så gott som allt material är också upphovsskyddat och kräver tillstånd för att återges. Rättsinnehavare då det gäller texter av Astrid Lindgren samt illustrationer av Ingrid Vang Nyman är Saltkråkan AB.

Världsminne

Medlemsstaterna i Unesco kan nominera objekt eller samlingar av internationell betydelse till Unescos internationella register över världsminnen. Registret omfattar inte bara allt från mycket gammalt material till dokumentation om mer samtida händelser och personer utan även enstaka dokument, film, foto, texter på sten och trä osv.  Sverige har sex samlingar på listan.

Senast uppdaterad: 2014-06-09
Innehållsansvar: Jan-Eric Ericson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Exempel och länkar

Från vindslåda till världsminne, artikel i Biblis nr 33

Originalmanuset till Ronja Rövardotter
Orginalmanuset till Ronja Rövardotter

Delar av brevskörden från Astrid Lindgrens 90-årsdag
Delar av brevskörden från Astrid Lindgrens 90-årsdag

Barnteckningar
Barnteckningar

Filmmanuset till Madicken
Filmmanuset till Madicken

Stenografiblock
Stenografiblock

Detalj av originalillustration
Detalj av orginalillustration

 

Sveriges nationalbibliotek