Carl Gustaf Tessin

Åkerödagboken (L 82:1:16)

Utdrag ur Åkerödagboken 

Säden är, Gudi ährad! bärgad 

September. Leckö den 1. Onsdagen. Efter 2 dagars solskinn, börjar wårt gambla trall med regn. Ifrån Åkerö skrifwes, att där hela tiden så sqwalat, att hwarcken fruckt eller Legumer äro att wänta, fruckten nedslagen, och trädgårdssängarna sammanflutna... Säden är, Gudi ährad! bärgad.

Anteckning 1762 ur den så kallade "Åkerödagboken" som Carl Gustaf Tessin förde under åren 1756-1767. I korta notiser speglas det dagliga livet på Åkerö, dock är huvudinnehållet minnesanteckningar från svunna, mer aktiva, tider.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Carl Gustaf Tessin
Carl Gustaf Tessin

Sveriges nationalbibliotek