Johannes Bureus

Sumlen (Fa 12)

Sumlen (Fa 12)

Fa 12 är riksbibliotekarien Johannes Bureus stora anteckningsbok, av honom själv kallad "Sum(b)len", och en gång även kallad "kladdeboken min". Den är en 8:o volym inbunden i ett pergamentsblad ur en medeltida latinsk handskrift. Den innehåller nu närmare 700 blad. Sumlen påbörjades förmodligen 1599, och den sista daterade anteckningen skrevs 1648, samma år som Bureus fyllde 80 år. Dess innehåll är bland annat reseberättelser, impressioner, avskrifter, folksägner och inte minst till synes fragmentariska tankemönster, vilka delvis ännu väntar på att tolkas.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek