Carl Michael Bellman

Brev (Vf 18)

Utdrag ur ett Bellman-brev

I Bellmans vänkrets växlades skämtsamma brev, ibland som här med fingerade avsändningsorter. Bilden föreställer vännen Daniel Kempenskiölds piga Catharina på väg till källaren "Mäster Anders" med en butelj i handen - troligen är Bellmans text från den 23 oktober 1792 illustrerad av Pehr Hilleströms dotter Charlotta Ulrika.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Daniel Kempenskiölds piga Catharina på väg till källaren "Mäster Anders" med en butelj i handen

Detalj

Sveriges nationalbibliotek