Erik XIV:s astrologiska almanacka för 1567

Rål. 8:o nr. 24

Decolari curaui Christophorum Coccuum

I Erik XIV:s astrologiska almanacka för 1567 finns egenhändigt gjorda dagboksanteckningar. På den ena av sidorna för den sjätte juli har Erik skrivit Decolari curaui Christophorum Coccuum, vilket betyder "Jag lät halshugga kocken Christoffer". På almanackans sista sida har han vidare skrivit att rådsherrarna erkänt hans hustru som drottning och hans barn som legitima tronarvingar.

Erik XIV:s son Gustaf pantsatte boken hos den svenske värdshusvärden Jacob Henn i Vilna 1603, från vilken Gregorius Borastus senare inlöste den enligt en anteckning i boken. Vidare finns en anteckning om att Åke Claesson Rålamb kommit över boken i en kryddbod i Paris bland en mängd svenska papper som förts dit av Johan Casimirs dödsbo.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek