Ericsbergshandskriften

A 70 b

Ericsbergshandskriften, som köptes till Kungl. biblioteket 1995, hör till bibliotekets senaste förvärv av medeltida handskrifter.

Illustration med många människor med gloria
Helsidesillumination i den s.k. ”Frågornas bok”. Birgitta rider mot stadsporten i Vadstena. En munk stående på en stege ställer frågor tilll Kristus, som Kristus besvarar (två språkband åskådliggör dialogen)

Den tillhörde tidigare Ericsbergs slottsbibliotek och var helt okänd intill 1961 då den fick sin första vetenskapliga presentation.

Birgittas uppenbarelser

Handskriften innehåller en i stort sett fullständig version av den heliga Birgittas uppenbarelser på latin. Det är den enda dekorerade handskriften av Birgittas Revelaciones (lat. uppenbarelser) i svensk ägo. Dess tillkomsttid beräknas till omkring 1418-1420, troligen i samband med kyrkomötet i Konstanz, då Birgittas kanonisation från år 1391 diskuterades. Den tycks vara tillverkad i hast - textdelarna är i stor oordning och illuminationerna har ofta blivit felplacerade i förhållande till texten.

Handskriften omfattar 255 blad av både papper och pergament, som har använts för att skydda de mera ömtåliga pappersbladen.
Utsmyckningen består av tre helsidesbilder, nio historierade initialer (initialer som innehåller bilder med anknytning till textinnehållet) samt marginalteckningar. Helsidesbilderna, målade med vattenfärger i ljus färgskala, finns i början av bok I, V och VIII. Den första bilden får betraktas som illustration till hela verket. Den föreställer Birgitta när hon inför den himmelska härskaran tar emot en uppenbarelse, symboliserad av en dubbel ljusstråle.

Okänd illuminatör

Forskningen har påvisat att Ericsbergshandskriftens utsmyckning med vissa skillnader och förenklingar följer ett bildprogram som kännetecknar en grupp av fem illuminerade handskrifter av Revelaciones. Tre av dessa handskrifter - arbeten av yppersta kvalité - tillkom på 1370-talet, före Birgittas kanonisation. De är verk av en anonym neapolitansk bokmålare som efter de birgittinska handskrifterna kallats för ”Il Maestro del Liber celestium revelationum”. De andra två handskrifterna är senare; en från slutet av 1390-talet och den andra från 1450-talet.
Ericsbergshandskriftens illuminatör är inte känd men på stilitiska grunder tycks han höra hemma i en tradition av sydtyskt bokmåleri.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bilder ur handskriften

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Illustrerad initial med bedjande kvinna
Initial i ”Frågornas bok”.

Initial med bild på kvinna
Initial i ”Frågornas bok”.

Den heliga Birgitta tar emot en bok av Jesus
Jesus räcker en bok till Birgitta, illustration i ”Den himmelske kejsarens bok till kungarna”

Kvinna vid pulpet, fem män i förgrunden
Initial i ”Den himmelske kejsarens bok till kungarna”

Sveriges nationalbibliotek