Jan Hus & John Wycliffe, Filosofiska traktater

A 164

Kungl. bibliotekets handskrift A 164 är skriven egenhändigt av den berömde tjeckiske teologen och reformatorn Jan Hus (ca 1369-1415). Den innehåller fem filosofiska traktater, varav fyra av den engelske teologen John Wycliffe.

John Wycliffe (ca 1330-1384) var känd som en häftig kritiker av påvedömet och den kyrkliga hierarkin. Han utformade tanken på en självständig nationalkyrka med Bibeln, "Guds lag", som enda norm. Hans idéer blev en inspirationskälla för den böhmiska reformrörelse som Jan Hus anslöt sig till. När Hus 1402 blev tjeckisk predikant vid Betlehemskapellet i Prag och rektor vid Prags universitet propagerade han starkt för Wycliffes läror, som han förenade med tjeckisk nationalism. Han fick ett starkt stöd av de tjeckiska studenterna men inte av de tyska. Så småningom ledde konflikten till att de tyska studenterna flyttade från Prag till Leipzig, där de grundade ett eget universitet.
Då Wycliffes läror fördömdes blev även Hus och hans anhängare bannlysta. Han dömdes för kätteri 1415 och brändes på bål

Nedtecknad i farten

Kungl. bibliotekets handskrift kom till i början av Hus universitetskarriär. Det är en typisk brukshandskrift nedtecknad med stor hastighet och med många förkortningar. I marginalerna finns korta anmärkningar av Hus, en del på tjeckiska med starka ironiska utfall mot tyskarna.


Fyra rader text ur handskriften

Kolofon ur handskrfiften

På handskriftens sista blad finns en kolofon – en slutskrift - som berättar att texten är skriven ”per manus Hus de Hussynetz” dvs. med Hus från Hussynetz (Husinec i södra Böhmen) hand och fullbordades ”anno domini mocccolxxxxviii in die sancti jeronimi slawy”, dvs. år 1398, på den helige Hieronymus Slawy dag. ”Slawy” vid Hieronymus namn syftar på helgonets beteckning som slavernas apostel. Handskriften är det enda större egenhändigt skrivna verk av Hus som finns bevarat. Den hörde troligen till det krigsbyte som svenska trupper tog 1648 i Prag.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bilder ur handskriften

Se fler bilder på Flickr

Detaljbild av bandets rygg

Initial på första sidan, detalj.

Bild på bandet

Bokbandets rygg

Sveriges nationalbibliotek