Horologium Olomoucense

A 144

”Horologium Olomoucense” är en liturgisk bok med böner (lat. collectae) som ska sägas under bönegudstjänster vid bestämda tider (lat. horae) under ett dygn, ett s.k. collectarium.

Initial med text

Handskriften är skriven för domkapitlet i Olomouc i södra Tjeckien före år 1150.

Kalender

Den är fint präntad på pergament och har flera initialer utsmyckade med guld. I handskriftens början finns ett kalendarium med namn på alla helgon som skulle firas på sina festdagar och på världsliga personer vars dödsdagar skulle ihågkommas. Därefter följer en särskild del med texter ordnade efter kyrkoårets festdagar, sedan en med textstycken upprättade efter helgonfester, och slutligen den tredje som innefattar böner gemensamma för olika helgongrupper.

Påvar, biskopar

En berömd bild som föreställer påven Gregorius I (ca 540-604) inleder de liturgiska texterna.  Påven sitter på en tron och dikterar för sin vän och elev Petrus Diaconus som sitter vid hans fötter. En vit duva – symbol för den helige ande - svävar vid påvens öra och ger honom inspiration. Ett stort antal kyrkliga och världsliga personer är avbildade runtomkring. Två biskopar är namngivna med initialer I(ohannes) E(piscopus) och H(enricus) E(piscopus). Den sistnämnde håller en rulle med en sång till Gregorius ära och har identifierats som biskop i Olomouc Jindřik (lat. Henricus) Zdík (1126-1150) - en viktig gestalt för den medeltida domkyrkan i Olomouc.

Och lekmän

Tronen hålls av två figurer namngivna som Marcus och Hodlata. De var, tillsammans med en man som står bredvid, troligen murarmästarna som ansvarade för byggandet av Olomouc katedralen. I nedre marginalen finns handskriftens skrivare och målare avbildade. Skrivaren är en benediktinmunk som är utmärkt med en delvis utraderad initial R. och tillägget S(cript)OR (skrivare). Han har en gåspenna bakom örat och en annan i handen. Två lekbröder till höger om honom är målare H(ildebertus) Pictor och hans gesäll Everwinus. Hildebertus håller en penna och en skål med färg, Everwinus sträcker fram två färgskålar till sin mästare. Skrivaren och målaren håller ett språkband med en liturgisk sång till Gregorius ära. Hela framställningen är en bra illustration av det samarbete som gradvis under 1100-talet utvecklades mellan munkarna och de professionella bokmålarna.

Hildebertus och hans medhjälpare har avbildat sig själv även i en annan handskrift som finns i domkapitels bibliotek i Prag. Everwinus är där sysselsatt med att måla en ranka medan Hildebertus kastar sin svamp på en mus som håller på att äta hans mat från bordet bredvid. ”Pessime mus” ”förbaskade mus” står i boken som ligger framför honom.

”Horologium Olomoucense” kom till Sverige som krigsbyte under det trettioåriga kriget.

Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Hela handskriften i World Digital Library

Bilder ur handskriften

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Påven Gregorius huvud med gloria
Påven Gregorius den Store

Initial D(eus)
Initial D(eus)

Initial i blått och guld
Initial D(eus)

Huvud med texten "Hildebertus"
Hildebertus och Everwinus i Praghandskriften

Sveriges nationalbibliotek