Magnus Erikssons landslag

B 172

Initial med människohuvud och tre grisar
Initialen S dekorerad med ansikte i profil och tre svin i Byggningsbalkens kapitel 11, som innehåller bestämmelser om svin i ollonskog.

Den första för hela svenska riket gällande lagen tillkom omkring år 1350 under kung Magnus Erikssons regeringstid (1332-1364) och har kallats Magnus Erikssons landslag. Den skulle ersätta de olika landskapslagarna och kom att bli grundläggande för rättsordningen för lång tid. Efter vissa revisioner tillämpades landslagen under nära 400 år.

Okänd skrivare

Magnus Erikssons landslag är bevarad i ett 90-tal handskrifter. Kungl. bibliotekets B 172 har daterats till mitten av 1430-talet. Den fick namnet ”Kalmarhandskriften” efter sin förvaringsplats i gymnasiebiblioteket i Kalmar på 1800-talet, men döptes om till ”Codex Aboensis” (Åbo-handskriften) då man har framkastat att den tillkom i Finland. Den senaste forskningen har dock visat att handskriften är skriven av en till namnet okänd man, verksam i Stockholm under åren 1423-1436. Han skrev också flera brev som finns bevarade.
Handskriftens beställare var Bengt Jönsson (Oxenstierna), riksrådet och sedermera lagmannen i Uppland. I början av 1500-talet fanns handskriften i Finland, för att vid slutet av seklet åter hamna i Sverige hos släkten Bielke. Efter olika turer skänktes den 1827 till skolbiblioteket i Kalmar och 1884 kom den genom byte till Kungl. biblioteket.

Rikt illustrerad

Handskriften har blivit berömd för sin rika utsmyckning. Den hör till de få fornsvenska handskrifter som är illustrerade - ingen annan har ett sådant överflöd av illustrationer. På handskriftens alla sidor finns små bilder placerade kring initialerna, tecknade med bläck och huvudsakligen färgsatta med rött och grönt. De föreställer ansikten, vissa med porträttlik karaktär, samt olika scenerier. Scenerna är ofta realistiskt framställda med detaljer hämtade ur dåtidens vardagsliv - en kulturhistorisk skatt. Vissa bilder har textanknytning medan andra är skämtsamma med fantasifigurer och blandväsen. Vi förs även in i fablernas värld, som på ett allegoriskt sätt illustrerar lagtextens innebörd - ibland med en stark samhällskritisk udd. Den okände bildkonstnären hade en enastående förmåga att illustrera texten med realistiska, ofta kärnfulla och drastiska bilder i litet format.

 

Creative Commons-licens
Denna text av Kungl. biblioteket är licensierad under en Creative Commons Erkännande 3.0 Unported-licens.
Senast uppdaterad: 2015-12-15
Innehållsansvar: Patrik Granholm, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Bilder ur handskriften

Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Detalj: Man vid anfang
En man rör med en stång i ett kärl

Detaljbild av texten
Utsnitt ur en textsida

Initial (R), huvud och människokroppar
En kvinna rider på en läsande klerk

Initial med illustration
Bild som tros föreställa Engelbrekt Engelbrektsson

Sveriges nationalbibliotek