Söka

Film, tv och radio söker du i Svensk mediedatabas, SMDB. Fråga gärna KB:s personal om hjälp.

Svensk mediedatabas

I SMDB finns det mesta som sänts, visats eller givits ut sedan 1979, men även mycket äldre material. För att beställa och få tillgång till materialet måste du skapa ett konto. Det gör du i SMDB.

Gå till SMDB:s startsida.Sondera

Du kan också söka i Sondera som är en gemensam sökmotor för Libris, SMDB och de svenska arkivens databas, NAD. Då kan du få en bredare träffyta även i tryckta medier och handskrifter.

Gå till Sondera

Tillgång till andra mediesamlingar

På forskares begäran kan vi köpa material från andra svenska mediearkiv, till exempel Sveriges Television, Sveriges Radio och Svenska Filminstitutet.

Vi erbjuder också tillgång till danska och norska ljud- och bildsamlingar genom vårt samarbete med Statens mediesamling vid Statsbiblioteket i Århus och Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.


Sveriges nationalbibliotek