Filmarkivet i Grängesberg

Filmarkivet i Grängesberg är ett kulturhistoriskt arkiv för svenska folkets filmer. Här hamnar filmer från föreningar, företag, kommuner, arkiv, museer och privatpersoner. År 2011 tog KB över verksamheten, som tidigare bedrevs av Svenska Filminstitutet.

Filmarkivet i Grängesberg

Filmer om vardagsliv, arbete och fest

För att rädda den svenska smalfilmen startade Filminstitutet på regeringens uppdrag en riksomfattande räddningsaktion, och ett nationellt filmarkiv etablerades i Grängesberg 2003.

Filmarkivet tar emot och bevarar smalfilmer i formaten 16 mm, 9,5 mm och 8 mm. Det rör sig om dokumenterande, icke-fiktiva filmer som inte producerats för biografvisning. 

Filmerna speglar 1900-talets historia, främst tiden mellan 1930 och 1980. Här finns skildringar av högtider, platser, miljöer, vardagsliv och fest, men också om företag, hur arbetet organiserades och utfördes, eller om händelser, bebyggelse och natur.

Tillgång till samlingarna

För att ta del av filmerna ska du ha ett användarkonto i Svensk mediedatabas, SMDB. Läs mer om hur det går till på webbplatsen för Svensk mediedatabas.

Filmerna från Filmarkivet i Grängesberg är inte till salu.

Kontakta gärna forskarservice för audiovisuella medier om du har frågor.

Senast uppdaterad: 2013-05-08
Innehållsansvar: Håkan Adenkrantz, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

Filmarkivet i Grängesberg
Enhetschef Peter Suominen
010-709 31 71
fornamn.efternamn@kb.se

Postadress:
Kungliga biblioteket
Filmarkivet i Grängesberg
Dillners väg 17
772 40 Grängesberg

 

Se också

Audiovisuellt material

E-post: forskarservice@kb.se
Telefon: 010-709 30 20


 

Sveriges nationalbibliotek