Datorspel och interaktiva medier

Datorspel och interaktiva medier

Donera spel till KB

Vad händer med våra datorspel om 100 år och vilken bild av dagens spelvärld kommer framtiden att ha?

Kungl. biblioteket är inte bara nationalbibliotek utan även Sveriges nationalarkiv för audiovisuella medier, vilket innefattar datorspel. Avdelningen för digitala samlingar på Kungl. biblioteket har i uppdrag att samla in, bevara och tillgängliggöra datorspel med svensk anknytning för forskning.

Enligt Pliktexemplarslagen ska spel med svensk anknytning som ges ut i minst 50 exemplar lämnas i ett exemplar till Kungl. biblioteket. Detta gäller även importerade spel. E-pliktslagen (2012:492) som gäller för webbunikt material från och med år 2015 omfattar tyvärr inte onlinespel, spelappar eller nedladdningsbara spel.

Då allt fler spel nu distribueras digitalt innebär detta att vi inte har lagstöd för att samla in merparten av den svenska spelutgivningen. Risken är därför att en stor del av det digitala kulturarvet kan gå förlorat för framtida forskning. Genom att donera spel bidrar du till att spelkulturen bevaras för framtiden.

Om du är intresserad av att donera spel till KB, kontakta oss på bevaraspel@kb.se

Hur hanteras spelen?

De spel som doneras kommer att lagras i klimatsäkrade arkiv eller på servrar beroende på i vilket format de kommer in.

Vilka får tillgång till spelen?

I dag kan spel och multimedier endast beställas fram och studeras på plats hos KB i Humlegården. Inget kan lånas hem. Den som beställer måste också ha ett godkänt konto i Svensk mediedatabas där man intygar att man bedriver forskning, research eller studier på högre nivå.

Varför forskas det på spel?

Datorspel, precis som skönlitteratur eller film, är samtidsdokument som kan säga oss mycket om den tid vi lever i. Forskningen ligger av naturliga skäl fortfarande i sin linda då datorspel är ett relativt nytt fenomen, men spelen och spelkulturen visar inga tecken på att försvinna, tvärtom.

Vilken typ av forskning bedrivs i dag?

I grova drag är forskning om spel indelat i tre områden: kulturen runt spel, vad som händer när man spelar och hur själva spelen är uppbyggda. Spelstudier är ett interdisciplinärt fält och forskningen kan behandla allt från spelgrafik, berättande, påverkan eller affärsmodeller.  

Om spel på KB

Kungl. biblioteket har genom pliktexemplarslagen samlat och bevarat spel och multimedia sedan 1995. Vi har omkring 6 000 objekt i våra samlingar.

Vår katalog Svensk mediedatabas (SMDB) finns tillgänglig på www.smdb.se 

Har ni annat material än själva spelen ni skulle vilja spara för eftervärlden, kringmaterial, arbetsmaterial o.dyl. kontakta spelarkivet.

 

Senast uppdaterad: 2015-02-05
Innehållsansvar: Karolin Engdahl, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

 

E-post: bevaraspel@kb.se

Twitter: @bevaraspel

Instagram: bevaraspel

LinkedIn: Bevara spel 

Sveriges nationalbibliotek