Vad kan man hitta i en bibliografi?

Böcker på rad

Vad gör en bibliotekarie?

Hen kan till exempel arbeta med bibliografier. På 1970-talet utvecklade universitetsbibliotekarien Halbe ett klassifikations- och indexeringssystem för Bibliography of Linguistic Literature / Bibliographie Linguistischer Literatur. Idag indexerar Frankfurts universitetsbibliotek bibliografin både på engelska och tyska.

Vad kan man hitta i en bibliografi?

I en bibliografi kan man hitta böcker och annat material, vanligen av en och samma författare eller om ett visst ämne enligt ett visst system. I Bibliography of Linguistic Literature / Bibliographie Linguistischer Literatur förtecknas monografier, dissertationer, manuskript, tidskriftsartiklar, recensioner, festskrifter och kongressband inom ämnesområdena lingvistik, anglistik, germanistik, skandinavistik, romanistik.

Andra bibliografier inom språk- och litteraturvetenskap? Kungliga biblioteket prenumererar inte bara på Bibliography of Linguistic Literature / Bibliographie Linguistischer Literatur utan på ett antal bibliografier i onlineformat (KB:s databaslista finns här). Ett exempel är The World Shakespeare bibliography online, vilket är en bibliografi med referenser till böcker, artiklar och avhandlingar som rör Shakespeare och allt runt omkring. Bibliografin täcker perioden 1960-2014 och ger även ingångar till teaterproduktioner och recensioner av böcker såväl som av uppsättningar på teater och film.

Senast uppdaterad: 2014-05-05
Innehållsansvar: Eva-Maria Häusner, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Fler e-tidskrifter och databaser

Obs! För att kunna läsa artiklarna vi länkar till i texten på den här sidan, kan du behöva lånekort från KB eller befinna dig i KB:s lokaler.

Sveriges nationalbibliotek