Europa, Nordafrika och Mellanöstern under medeltiden

Du som är intresserad av den medeltida världen kan hitta mycket intressant i databasen International Medieval Bibliography (IMB).

Alexios I Komnenos avbildad i en mosaik i Hagia Sofia, Konstantinopel. Källa: Wikimedia Commons

Här får du hjälp att finna artiklar om medeltiden ur tidskrifter, antologier, konferenspublikationer och utställningskataloger.

Databasen är tvärvetenskaplig och har stor ämnesbredd. Den omfattar tidsperioden 450 till 1500.

Att söka i IMB

Sökspråket är engelska, men de artiklar som förtecknas är på många språk och ämnesområdena som omfattas är många.

Gör en fri sökning eller sök via browserfunktioner på författare, titel, år, språk, geografiska områden etc. Under rubriken Coverage kan man se vilka publikationer som indexerats.

Exempel på fria sökningar:
Marco Polo 184 träffar
Byzantine Empire 5 363 träffar
Manuscript* 23 995 träffar
Crusade* 4130 träffar
Egypt 2 011 träffar
Unicorn* 99 träffar
Prayer* 882 träffar
China 135 träffar
Islam 3 778 träffar
(Sökning med *[asterisk] ger oftast fler träffar.)

Experimentera och testa dina egna sökbegrepp!

Senast uppdaterad: 2014-08-28
Innehållsansvar: Eva-Maria Häusner, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

International Medieval Bibliography (IMB)

Fler e-tidskrifter och databaser

Obs! För att kunna läsa artiklarna vi länkar till i texten på den här sidan, kan du behöva lånekort från KB eller befinna dig i KB:s lokaler.

Sveriges nationalbibliotek