Elev vid baletten 1863

I Scandinavian Biographical Archive finns information om personer, familjer och grupper från alla klasser och yrken. Många artiklar är digitaliserade och kan läsas direkt.

 

Scandinavian Biographical Archive är en del av den större databasen World Biographical Information Systems, som är den mest omfattande biografiska databasen med information om personer, familjer och grupper. Databasen ger kortfattad information om verk där du kan hitta biografiska artiklar och många artiklar kan du se direkt i digital form.

Skandinaviska personer

Emma Wilhelmina Lindström, född Qvist. K. T:ne 1 juli 1878-30 juni 1888.

Född i Axberg den 14 juni 1850 (dotter af landtbrukaren Qvist och Johanna Christina Lundqvist). Elev vid baletten den 1 juli 1863, figurantska 1 juli 1867, dansös 1 juli 1872 till 30 juni 1878 då hon öfvergick till aktris-staten, efter att ett par år ha deltagit i undervisningen vid elevskolan. Hennes första roll vid talscenen blef Dorine i "Tartuffe". Under hennes tioåriga anställning vid de kungliga teatrarne fick hon bl. a. utföra Gina Ekdahl i Ibsens "Vildanden", hvilken kräfvande uppgift hon fick sig tilldelad redan vid detta styckes första upptagande på Kungl. Dramatiska Teatern den 30 jan. 1885. För öfrigt uppträdde hon mästadels i mindre roller. Hon afled i Stockholm den 9 maj 1896. - Gift med den skicklige maskinmästaren vid Kungl. Stora Teatern Peter Fredrik Lindström (född 6 nov. 1840, död 21 sept. 1893).

Så ser en artikel ur Scandinavian Biographical Archive ut. 538 biografiska uppslagsverk om personer i Skandinavien finns i databasen. Många artiklar från dessa verk är digitaliserade och kan läsas direkt genom att klicka på länken ”View Digitzed Article(s) from Archive.”

Senast uppdaterad: 2014-05-05
Innehållsansvar: Ingrid Berg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Fler e-tidskrifter och databaser

Obs! För att kunna läsa artiklarna vi länkar till i texten på den här sidan, kan du behöva lånekort från KB eller befinna dig i KB:s lokaler.

Sveriges nationalbibliotek