Söka i bibliografier

En bibliografi är en systematisk förteckning över böcker eller litteratur av olika slag. Här följer några exempel på användbara bibliografier.

Nationalbibliografin

Nationalbibliografin innehåller förutom böcker även tidskrifter, kartor, dagstidningar och delar i monografi- och rapportserier. Utförligare information finns i menyn till vänster.

Sök i Nationalbibliografin

Svensk historisk bibliografi - digital

Svensk historisk bibliografi digital (SHBd) innehåller litteratur om svensk historia från 1771-2010. Databasen förtecknar svensk historia i vid bemärkelse oavsett utgivningsland och författarnas nationalitet. Där finns också historieteori och historiografi som publicerats i Sverige. Utförligare information finns i menyn till vänster.

Du når databasen via adresserna
http://shb.kb.se eller http://shb.kb.se/mobil
Två olika gränssnitt - en och samma databas. Välj själv det gränssnitt du gillar bäst. Den senare fungerar även utmärkt på din smartphone.

Svenskt offentligt tryck (SOT)

Svenskt offentligt tryck (SOT) handlar om budskap från centrala myndigheter. Budskapet ska ha en i någon mening rättslig innebörd. Eftersom det är svårt att dra skarpa gränser förekommer även andra sorters tryck, till exempel propagandistiska meddelanden. De vanligaste trycken är kungörelser, förordningar, plakat, instruktioner, taxor, reglementen, resolutioner, påbud och förklaringar men gränserna är flytande.

Om typen av tryck finns i titeln ska du söka på det. Ibland kan det vara nödvändigt att söka enligt äldre stavningsregler. Några exempel är ”placat”, ”instruction” och ”kungiörelse”. Det förekommer även tryck utan titel som därför inte kan sökas på detta sätt.

Sök i Svenskt offentligt tryck

Utländsk litteratur med svensk anknytning (Suecana extranea)

KB ska som nationalbibliotek köpa utomlands utgivna publikationer med svensk anknytning. Dessa förtecknas i bibliografin Suecana extranea. Den ingår som en deldatabas i LIBRIS.

Suecana extranea innehåller

  • Litteratur på främmande språk om Sverige och svenska förhållanden
  • Svensk fack- och skönlitteratur i översättning till främmande språk

En tryckt förteckning över Suecana extranea utkom med visst undantag med ett nummer per år under åren 1968–1996. Du kan beställa dessa äldre årgångar via KB:s växel 010-709 30 00. Men i dag finns Suecana extranea endast i elektronisk form.


Sök i Suecana extranea

Senast uppdaterad: 2013-09-23
Innehållsansvar: Gunilla Eldebro, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt
info@kb.se
010-709 30 30

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek