2020-02-27

KB och RDA verksamhetsåret 2020

IFLA fastställde 2017 den nya konceptuella modellen IFLA-LRM (Library Reference Model). Den har ersatt de tidigare modellerna FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD Functional Requirements for Authority Data), och FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data). Katalogiseringsreglerna Resource Description and Access (RDA) uppdateras nu för att återspegla den konsoliderade modellen.

Det uppdaterade RDA existerar ännu så länge bara i en betaversion, men flera stora bibliotek (som Library of Congress, British Library, Deutsche Nationalbibliothek med flera) har börjat förbereda övergången till den nya versionen av regelverket.

Övergång till det uppdaterade RDA kräver stora resurser, för såväl översättning som arbete med svensk praxis, anvisningar, utbildning osv.

KB har beslutat att avvakta med den nya versionen av RDA tills vidare.  Vi tror att vi har allt att vinna på att vänta på en bredare implementation, liksom vi gjorde vid den ursprungliga övergången till RDA. Den äldre versionen av RDA kommer att finnas tillgänglig under de närmaste åren.

KB behöver också utvärdera möjligheterna och fördelarna med att tillämpa ”nya RDA” i Libris. Regelverket RDA är formatoberoende, men katalogiseringsystem behöver förhålla sig till och stöda format för beskrivning, import och export. Libris bygger på ett BIBFRAME-baserat JSON-LD-format. BIBFRAME bygger i sin tur på FRBR, medan nya RDA som sagt utgår från den konsoliderade modellen IFLA-LRM. Eventuella konsekvenser av detta återstår att identifiera.

 

KB:s RDA-redaktion kommer att fortsätta följa arbetet med nya RDA men fokusera arbetet på att utveckla fullt fungerande praxis i Libris.

Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se