Mer om RDA

Vill du veta mer om RDA och få tips på intressanta länkar? 

På sidan RDA på Kungliga bibliotekets webbplats kan du läsa mer om bakgrunden till RDA. Där finns länkar till bland annat RDA Steering Committee (RSC) och till texter om FRBR och FRAD.

Där kan du även läsa om RDA-projektet på Kungliga biblioteket (2014-2016) och hitta underlagen och remissvaren för Praxis för RDA i Libris och SMDB.

 

Senast uppdaterad: 2016-11-27
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se