Verk och uttryck

Utformning av auktoritetsposter

Inledning

Texten innehåller riktlinjer för utformning av auktoritetsposter för verk och uttryck. Riktlinjerna gäller inte för musikverk.

Riktlinjer för val av föredragen titel för verk och för konstruktion av auktoriserade sökingångar för verk och uttryck finns i Konstruera sökingångar för verk och uttryck.

Definition av och syfte med auktoriserade sökingångar för verk och uttryck

Den föredragna titeln för ett verk används för att konstruera den auktoriserade sökingången. Varianttitlar för verk används för att skapa alternativa sökingångar. Övriga identifierande attribut för verket och/eller uttrycket kan också läggas till sökingången, till exempel för att skilja två verk med identiska sökingångar åt.

Auktoriserade sökingångar för verk och uttryck används för att:

 • samla alla beskrivningar av resurser som fysiskt gestaltar ett verk när olika manifestationer har olika titlar
 • identifiera ett verk när titeln det är känt under skiljer sig från huvudtiteln i den resurs som beskrivs
 • skilja mellan två eller flera verk med samma titel
 • skapa hierarkiska visningar av beskrivningar av resurser som gestaltar olika uttryck av ett verk
 • ange relationer till ett relaterat verk eller ett relaterat uttryck.

Anvisningar för verk och uttryck - var i RDA?

Att registrera attribut:
Allmänna riktlinjer: RDA kapitel 5
Att identifiera verk: RDA kapitel 6

Att ange relationer:
Allmänna riktlinjer för att ange relationer mellan verk, uttryck, manifestationer och exemplar: RDA kapitel 24
Relaterade verk: RDA kapitel 25
Relaterade uttryck: RDA kapitel 26

Allmänna riktlinjer för att ange relationer mellan en resurs och personer, familjer/släkter och institutioner knutna till resursen: RDA kapitel 18
Relationer mellan ett verk och personer, familjer/släkter och institutioner knutna till verket: RDA kapitel 19

Appendix:
Stora och små bokstäver: RDA appendix A (Svenska skrivregler gäller dock i första hand)
Förkortningar: RDA appendix B
Inledande artiklar: RDA appendix C
Interpunktion i sökingångar: RDA appendix E

(Relationsbeteckningar: RDA appendix J, används inte tills vidare.)

Auktoritetspost - när behövs det?

Auktoritetspost för verk och uttryck upprättas när:

 • verket eller uttycket förekommer under varierande titlar och stavningsvarianter (på originalspråk eller översättningsspråk). I sådana fall upprättas en auktoritetspost med den föredragna titeln i den auktoriserade sökingången och med varianttitlarna i alternativa sökingångar. Bibliografiska poster kan behöva förses med auktoriserad sökingång för verket / uttrycket. Även stavningsvarianter på titlar måste sammanföras.
 • olika identiteter för den individ som är ansvarig för verket har använts i olika resurser som förverkligar verket. Upprätta en auktoritetspost med den auktoriserade sökingången för den identitet som valts som ansvarig för verket + den föredragna titeln i fält 100. Gör en alternativ sökingång för den identitet som inte valts som ansvarig för verket + den föredragna titeln i fält 400.
 • man vill dokumentera den undersökning som gjorts kring verkets eller uttryckets titel och tillkomst eller redovisa annan extra information

Okomplicerade översättningar där den översatta titeln står i den bibliografiska posten (oftast i delfält 245 #a i MARC21) kräver inte auktoritetspost. Samtliga element som behöver göras sökbara finns redan i den bibliografiska posten.

Auktoritetspostens utformning

Några kodfält vid MARC 21-katalogisering

008 Auktoritetsinformation i kodform

Några uppgifter behöver i regel ändras i fält 008. Ändra till följande:
Regler för deskriptiv katalogisering: z Annan
Ämnesordssystem / Thesaurus:  | Inget försök att koda
Typ och nivå för officiellt organ: | Inget försök att koda

040 Katalogiserande instans

Ange bibliotekssigel, katalogiseringsspråk och katalogiseringsregler enligt anvisningarna för auktoritetsformatet i Libris formathandbok (040).

040 #a S #b swe #e rda


RDA-poster kännetecknas av att de innehåller koden rda i delfält 040 #e.

Auktoriserad sökingång (100/110/111 eller 130)

Anvisningar för hur auktoriserade sökingångar för verk respektive uttryck konstrueras finns i RDA 6.27.1-RDA 6.27.3.

Generellt sett konstrueras den auktoriserade sökingången för

 • verk skapade av person, familj/släkt eller institution av den auktoriserade sökingången för personen, familjen/släkten eller institutionen + den föredragna titeln för verket.
 • verk utan skapare av den föredragna titeln. 

Generellt sett konstrueras den auktoriserade sökingången för

 • uttryck skapade av person, familj/släkt eller institution av den auktoriserade sökingången för verket + identifierande information för uttrycket, t.ex. språk.
 • uttryck utan skapare av den auktoriserade sökingången för verket + identifierande information för uttrycket, t.ex. språk.


I auktoritetsposten anges den auktoriserade sökingången för

 • verk skapade av person, familj/släkt eller institution i fält 100/110/111. Ange den auktoriserade sökingången för skaparen i delfält #a (och eventuellt fler delfält) + den föredragna titeln i delfält #t.
 • verk utan skapare i delfält 130 #a.

Den auktoriserade sökingången för uttryck anges på samma sätt som för verket + med identifierande information för uttrycket i lämpligt delfält (t.ex. språk i delfält #l och tid i delfält #f).

Bestämd och obestämd artikel

Följ huvudregeln i RDA 6.2.1.7 och inkludera inledande artiklar i titlar. Filera bort artikeln där det är möjligt (till exempel i fält 130 i auktoritetsposter och bibliografiska poster och i fält 240, 245 och 740 i bibliografiska poster). I fält där artikeln inte går att filera bort skrivs artikeln ut, det gäller till exempel i auktoritetspostens delfält 100 #t och bibliografiska poster i delfält 700 #t.
Om en auktoritetspost upprättas där bestämd eller obestämd artikel inleder delfält 100 #t görs en hänvisning från titeln utan artikel i delfält 400 #t.

Alternativa sökingångar (400/410/411 eller 430)

När man konstruerar en alternativ sökingång för verket/uttrycket (RDA 6.27.4) använder man en varianttitel som grund (RDA 6.2.3).
Ange alternativa sökingångar för verk och uttryck i fält 400/410/411 eller 430.
I Libris är det obligatoriskt att ange alla varianttitlar som man kan tänkas söka på.

Om den auktoriserade sökingången för verket har konstruerats av den auktoriserade sökingången för en person, familj/släkt eller institution + den föredragna titeln för verket, konstruera en alternativ sökingång genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för personen, familjen/släkten eller institutionen
b) verkets varianttitel

Den titel med vilken verket vanligtvis identifieras, den mest kända titeln, används som föredragen titel. Det kan till exempel vara en förkortad form av titeln. Upprätta eller komplettera auktoritetsposten med alternativa sökingångar från varianttitlarna.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 #a Defoe, Daniel, #d 1661?-1731. #t Robinson Crusoe
400 1 #a Defoe, Daniel, #d 1661?-1731. #t The life and most surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner
400 1 #a Defoe, Daniel, #d 1661?-1731. #t Life and most surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner
670 #a Defoe, Daniel. The life and most surprizing adventures of Robinson Crusoe, of York, mariner. 1761
670 #a LC i VIAF (2016-08-23) #b (Defoe, Daniel,‏ ‎1661?-1731.‏ ‎Robinson Crusoe‏)


Gör tillägg i den alternativa sökingången, om det är viktigt för identifikation. Tillämpa vid behov instruktionerna i RDA 6.27.1.9.

040 #a S #b swe #e rda
130 0 _ #a La chanson de Roland
430 0 _ #a Roland (Chanson de geste)
670 #a Chanson de Roland. La chanson de Roland, 1881: #b t.p. (La chanson de Roland / texte critique, traduction et commentaire, grammaire et glossaire par Léon Gautier Tours : Mame)

 

Det finns tilläggsinstruktioner för:

 • libretton och andra texter till musikaliska verk (se RDA 6.27.4.2)
 • del av verk (se RDA 6.27.4.3)
 • samlingar av verk av en person, familj/släkt eller institution (se RDA 6.27.4.4).

Konstruera extra alternativa sökingångar om det bedöms viktigt för åtkomst.
För verk med delat upphovsansvar är det till exempel möjligt att konstruera en alternativ sökingång för den skapare som inte ingår i den auktoriserade sökingången för verket.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 _ #a Stark, Ulf, #d 1944-. #t Skuggbarnen
400 1 _ #a Höglund, Anna, #d 1958-. #t Skuggbarnen
670 #a Skuggbarnen, 2014: #b t.p. (Ulf Stark, Anna Höglund)

Detta kan även vara användbart i de fall då den inbördes ordningen mellan skaparna av ett verk med delat upphovsansvar skiftar i olika resurser.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 _ #a Hultenheim Klintberg, Ingrid, #d 1959-. #t Axeln
400 1 _ #a Gunnarsson Holzhausen, Ann-Christine, #d 1961-. #t Axeln
670 #a Axeln, 2013: #b t.p. (Ingrid Hultenheim Klintberg, Ann-Christine Gunnarsson Holzhausen)
670 #a Axeln / Ann-Christine Gunnarsson Holzhausen, Ingrid Hultenheim Klintberg, 2016
678 _ #a Hultenheim Klintberg först nämnd i första upplagan


 


Här nedan följer ett antal exempel på olika fall när det är obligatoriskt att upprätta auktoritetspost därför att det finns varianttitlar för verk eller uttryck.

Stavningsvarianter

För äldre verk där nya utgåvor fått en ny, moderniserad stavning av titeln på originalspråk, välj som föredragen titel den titelform med vilken verket identifieras, antingen i resurser som fysiskt gestaltar verket eller i referenskällor (RDA 6.2.2.4). I allmänhet innebär det den moderna stavningen.
Upprätta eller komplettera auktoritetsposten med alternativa sökingångar från varianttitlarna.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912-. #t I havsbandet
400 1 #a Strindberg, August, #d 1849-1912-. #t I hafsbandet
670 #a I havsbandet / August Strindberg, 2013
670 #a Strindberg, August. I hafsbandet, 1908

 

Stavningsvarianter kan även handla om titel med eller utan bindestreck. 
040 #a S #b swe #e rda
100 1 #a Boëthius, Maria-Pia, #d 1947-. #t Sfär-fäderna
400 1 #a Boëthius, Maria-Pia, #d 1947-. #t Sfärfäderna
670 #a Boëthius, Maria-Pia. Sfärfäderna, 2009
670 #a Boëthius, Maria-Pia. Sfär-fäderna, 1998
678 _ #a Senare utgåva utgiven med titeln något annorlunda utformad.

 

Verk med varianttitlar (originalspråk)

Om två utgåvor av samma verk publiceras under olika titlar på originalspråket, och den nya utgåvan är en oförändrad återutgivning av den första, välj den första utgåvans huvudtitel som föredragen titel. För utländska verk följs dock respektive nationalbiblioteks val av föredragen titel. Läs mer om val av föredragen titel och konstruktion av den auktoriserade sökingången i RDA 6.2.2.4 och i Konstruera sökingångar för verk och uttryck

Upprätta eller komplettera auktoritetsposten med alternativa sökingångar för varianttitlarna. Källhänvisning till de olika titlarna kan göras i auktoritetspostens fält 670. Bibliografisk historik kring verket kan läggas i fält 678.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924. #t Amerika
400 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924. #t Der Verschollene
400 1 #a Kafka, Franz, #d 1883-1924. #t Verschollene
670 #a Amerika : #b Roman / Franz Kafka, 1956
670 #a Der Verschollene / Franz Kafka ; Nachwort von Michael Müller, 1997
678 _ #a Ursprungligen utgiven under titeln Amerika. Senare även utgiven under titeln Der Verschollene

 

Uttryck med varianttitlar (översättningsspråk)

Om ett uttryck utkommer under olika titlar på ett översättningsspråk påverkas inte den föredragna titeln för verket. Auktoritetspost för uttrycket måste dock upprättas eller kompletteras med hänvisning från varianttitlarna på översättningsspråket.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848. #t Wuthering Heights. #l Svenska
400 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848. #t Svindlande höjder
400 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848. #t Stormvindar
400 1 #a Brontë, Emily, #d 1818-1848. #t Blåst
670 #a Blåst : roman / Emily Brontë. 1927
670 #a Stormvindar : roman / Emily Brontë ; översättning av Ada Werin. 1944
670 #a Svindlande höjder / Emily Brontë ; efterskrift av Knut Hagberg ; till svenska av Gunilla Nordlund. 1958
670 #a NE (2016-08-22) #b (Svindlande höjder)
678 _  #a Ursprungligen utgiven 1927 med titeln Blåst. Senare även utgiven med titeln Stormvindar. Numera känd under den svenska titeln Svindlande höjder

 

Klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk får som föredragen titel i första hand en vedertagen titel på svenska, se RDA 6.2.2.5 och Val av föredragen titel för klassiska grekiska och bysantinska grekiska verk.
Upprätta eller komplettera auktoritetsposten med alternativa sökingångar för varianttitlarna. Källhänvisning till de olika titlarna kan göras i auktoritetspostens fält 670.

040 #a S #b swe #e rda
100 0 #a Platon, #d 427 f.Kr.-347 f.Kr. #t Gästabudet
400 0 #a Platon, #d 427 f.Kr.-347 f.Kr. #t Symposion
400 0 #a Platon, #d 427 f.Kr.-347 f.Kr. #t Symposium
400 0 #a Platon, #d 427 f.Kr.-347 f.Kr. #t Convivium
670 #a NE (2016-11-17) #b (i artikeln Platon: Gästabudet)
670 #a Geier, Alfred. Plato's erotic thought, 2002

 

Felaktigheter i en manifestations huvudtitel

Librispraxis: Felaktigheter i en manifestations huvudtitel kan föranleda att auktoritetspost upprättas/kompletteras. För manifestationer på originalspråk bör den korrekta (rättstavade) titeln väljas som föredragen titel. Gör en alternativ sökingång med den felaktiga titeln i auktoritetsposten.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 _ #a Andersson, Linnea, #d 1950-. #t Relationer mellan katter
400 1 _ #a Andersson, Linnea, #d 1950-. #t Ralationer mellan katter
670 #a Ralationer mellan katter, 2016: #b t.p. (Linnea Andersson)

 

Olika identiteter för den individ som är ansvarig för verket har använts i olika resurser som förverkligar verket

Om en individ som är ansvarig för ett verk har mer än en identitet men denna individ inte identifieras konsekvent i resurser som förverkligar verket, konstruera den auktoriserade sökingången för verket genom att kombinera (i denna ordning):
a) den auktoriserade sökingången för den identitet som används mest frekvent i resurser som förverkligar verket
b) den föredragna titeln för verket
(RDA 6.27.1.7)

Upprätta en auktoritetspost med den auktoriserade sökingången för den identitet som valts som ansvarig för verket + den föredragna titeln i fält 100. Gör en alternativ sökingång för den identitet som inte valts som ansvarig för verket + den föredragna titeln i fält 400.

Verk på originalspråk: Följ anvisningen ovan, men för utländska verk följs respektive nationalbibliografis val av auktoriserad sökingång för verket.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 _ #a Bachman, Richard. #t Blaze
400 1 _ #a King, Stephen, #d 1947-. #t Blaze
670 #a Blaze / Richard Bachman, 2007
670 #a Blaze / Stephen King writing as Richard Bachman, 2008
670 #a LC i VIAF (2016-12-12) #b (Bachman, Richard.‏ ‎Blaze‏)


Se även-hänvisningar (auktoriserade sökingångar för relaterade verk) (500/510/511 eller 530)

Det är inte obligatoriskt att ange relationer för verk eller uttryck i auktoritetsposten.  
Om relationer anges, ange dem i auktoritetspostens fält 500/510/511 eller 530. Använd tills vidare inte relationsbeteckningarna i RDA Appendix J.

040 #a S #b swe #e rda
100 1 _ #a Lindgren, Astrid, # 1907-2002. #t Allt om Karlsson på taket
500 1 _ #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Lillebror och Karlsson på taket
500 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Karlsson på taket flyger igen
500 1 #a Lindgren, Astrid, #d 1907-2002. #t Karlsson på taket smyger igen
670 #a Allt om Karlsson på taket, 1985 ;: #b t.p. (Astrid Lindgren)
678 _ #a Samling som innehåller: Lillebror och Karlsson på taket ; Karlsson på taket flyger igen ; Karlsson på taket smyger igen


 

Källor (670, 675)

En konsulterad källa är en resurs som använts för att bestämma namn, titel eller andra identifierande attribut för en entitet eller för att bestämma relationen mellan två entiteter (RDA 5.8, RDA 24.7).
I Libris är det obligatoriskt att ange konsulterad källa för föredragen titel när auktoritetspost upprättas. I Libris används fält 670 för källor vid belagda uppgifter och fält 675 för källor vid ej belagda uppgifter.
Ange de källor som använts för att bestämma en föredragen titel följt av kort information om uppgiften. Precisera var i källan uppgiften är hämtad när ett uppslagsverk eller liknande används som källa.
Det är önskvärt, men inte obligatoriskt att även ange källa för varianttitlar. Om relationer mellan verk/uttryck och verk/uttryck anges, är det i Libris obligatoriskt att ange de källor som använts för att bestämma relationen följt av en kort redovisning av informationen.

När en ny auktoritetspost skapas utifrån en bibliografisk post automatgenereras en källreferens. Utöver denna kan man ange andra källor ur vilka man hämtat uppgifter till auktoritetsposten. Det kan till exempel röra sig om uppslagsverk, matriklar, databaser eller webbplatser. Man bör undvika att förkorta källorna. Läs mer om förkortningar.

I Libris används fält 670 för alla typer av källor och upprepas om flera källor behöver anges.

Automatgenererad källa:

670 #a #a Chanson de Roland. Svenska. Rolandsången, 2009: #b t.p. (Rolandsången / översättning, företal och efterord: Jens Nordenhök ; förord: Dick Harrison Lund : Brandgul,)


För webbresurser anges sökdatum (inom parentes efter källan).

670 #a NE (2010-06-14) #b (Rolandssången)


Läs även om VIAF som källa och Källa vid ej belagd uppgift (675)

Historiska uppgifter (678)

Kortfattad historisk information som hjälper användaren att identifiera verket (RDA 6.7) eller uttrycket kan anges i fält 678. Använd förstaindikator _ (=uppgift saknas).

678 _ #a Tysk medeltida folkbok

Katalogisatörens arbetsnoteringar (667)

Interna anmärkningar, det vill säga information som bara är tänkt för kollegor, registreras för sig i fält 667 så att informationen kan hållas dold för allmän publik. Ange datum, sigel och signatur.

Uppgifter som rör ändring av den auktoriserade namnformen:

667 #a Ändrat från 130 Bokföringslagen 2010-05-03/S/NB/marnor


Identifikator

Identifikator för verket / uttrycket är ett kärnelement i RDA (RDA 6.8 respektive RDA 6.13). ID-numret för auktoritetsposten automatgenereras i Libris.

Det finns andra identifikatorer för verk och om man har tillgång till en sådan för ett verk kan även den anges i auktoritetsposten. Den anges då i fält 024 med kod specificerad i delfält #2.

 

Övriga element i auktoritetsposten (046, 3XX)

Vissa attribut för verk och/eller uttryck används i auktoriserade sökingångar. Det är önskvärt, men inte obligatoriskt, att även ange dessa attribut på elementnivå, dvs i separata fält i auktoritetsposten.

Läs om Tillägg till auktoriserade sökingångar för verk och Uttryck - identifierande attribut och auktoriserade sökingångar.

Här listas berörda fält i auktoritetsposten. Exempel finns i auktoritetsformatet i auktoritetsformatet i Libris formathandbok, 046 & 3XX.

 • 046 - Tid för verket / Tid för uttrycket
 • 336 - Uttryckets innehållstyp
 • 370 - Ursprungsort för verket
 • 373 - Övriga särskiljande egenskaper för verket / Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket: Institution
 • 377 - Uttryckets språk
 • 380 - Verkets form
 • 381 - Övriga särskiljande egenskaper för verket / Övriga särskiljande egenskaper för uttrycket: Annan egenskap än institution

 

Senast uppdaterad: 2017-10-31
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se