Appendix B.7

Förkortningar i det latinska alfabetet – tillägg av svenska förkortningar

 

band bd
del d.
häfte, -n h., hfn
nummer nr
volym vol.
årgång årg.

 

efter Kristus e.Kr.
före Kristus f.Kr.

 

alt A
alt- (i sammansättningar) a-
baryton Bar
baryton- (i sammansättningar) bar-
bas B
bas- (i sammansättningar) b-
mezzosopran Mz
sopran S
sopran- (i sammansättningar) s-
tenor T
tenor- (i sammansättningar) t-

 

minut, -er min.
sekund, -er sek.
timme tim., t. (t. används endast vid uppgift om matematiska data i katalogposter för kartografiskt material)

 

centimeter per sekund cm/s
filmrutor per sekund fps
varv per minut v/m

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-02-07
Innehållsansvar: Katarina Synnermark, e-post: fornamn.efternamn@kb.se